Wolontariat


„Miłość bliźniego jest rzeczą, która daje szczęście,
A ono jest miarą odwagi, wysiłku i pracy.” M. Kowalska

Wolontariat definiowany jest najczęściej jako „świadome, dobrowolne, nieodpłatne działanie na rzecz innych, potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinne, przyjacielskie, koleżeńskie” Jest to swoisty odruch serca, prowadzący do konkretnych czynów dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują jakiegokolwiek wsparcia.

Szkoła, a w zasadzie jej społeczność, konkretne osoby – uczniowie, nauczyciele, pracownicy, brali i biorą udział w wielu akcjach charytatywnych, nawet nie nazywając swych działań wolontariatem
Pomóż zwierzętom!
Hetmański Klub Wolontariusza apeluje o pomoc dla zwierząt.

Mikołajkowe paczki, pędzące sanie i rozmowy do późna
W środę (4.12) miał miejsce finał „Mikołajkowych Paczek". W tym roku, tradycyjnie już, społeczność hetmańska obdarowała prezentami dzieci i młodzież z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Skopaniu.

Z sercem na dłoni, czyli Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Cieszy mnie każda, nawet najmniejsza drobna rzecz, którą dostaję w prezencie od życia. Piosenka, którą usłyszę w radio, skrawek błękitnego nieba między grudniowymi chmurami, zdanie przeczytane w książce, czy słowo od pozytywnie od życia zakręconych…

Z pomocą dla Polaków na Ukrainie
Maniewicze to mała, dziesięciotysięczna miejscowość na Ukrainie. W latach 30. XX wieku ponad 30% mieszkańców przyznawało się do polskiego pochodzenia, a 50% do żydowskiego. Polska ludność została stamtąd częściowo deportowana...