Terminarz spotkań

17 września – spotkanie z rodzicami (zapoznanie ze Statutem, Kartą Praw i Obowiązków, WZO, wymaganiami wychowawcy) godz. 17. 00
19 listopada – spotkania z rodzicami, godz. 17. 00 poprzez platformę ZOOM
14 stycznia – spotkania z rodzicami (wyniki I semestru), godz. 17 ODWOŁANE

4 lutego – spotkanie z rodzicami, godz. 17.00 USTALENIA INDYWIDUALNE
13 kwietnia – spotkanie z rodzicami, godz. 17.00