1,5% podatku na rzecz Szkoły


Dyrekcja wraz z Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim zwraca się z gorącą prośbą o przekazanie 1,5% podatku przy rozliczeniu podatkowym za 2023 rok.

Uzyskane w ten sposób środki w całości są przeznaczone na stypendia dla uczniów ,,Hetmana”. O stypendium Rady Szkoły może ubiegać się każdy, kto w sposób szczególny angażuje się w pracę na rzecz innych, zespołu klasowego, Szkoły, reprezentuje naszą placówkę na zewnątrz, działa czynnie w wolontariacie, dba o własny rozwój. W ten sposób chcemy promować szczególnie osoby aktywne w społeczności szkolnej  i lokalnej.

Wszystkim, którzy wspierają nasz projekt, serdecznie dziękujemy!!! Zwłaszcza tym, którzy dokonali rozliczenia za 2022 r., dzięki czemu mogliśmy ufundować kilkanaście stypendiów.

Podczas wypełniania formularza PIT prosimy wpisać KRS: 0000270261, oraz poniższy cel szczegółowy: HETMAN TARNOBRZEG 6353