Rada Szkoły

Rada Szkoły

Rada Szkoły jest organem społecznym, uczestniczącym w organizacji spraw wewnętrznych Szkoły. Składa się z delegatów nauczycieli, uczniów i rodziców (prawnych opiekunów), w tym: po 4 delegatów rodziców, 4 uczniów, 4 nauczycieli.

Jerzy Łygas – przewodniczący

Małgorzata Karbarz

Agnieszka Homarowicz

Anna Snopkowska

Marta Wciseł

Grzegorz Kobylski

Grzegorz Serwan

Krzysztof Wolski

4 uczniów – przedstawicieli Sejmiku Uczniowskiego