Zasłużeni dla Hetmana

Zasłużeni dla Hetmana:

Bronisława Kopeć
Krystyna i Stanisław Frąszczakowie
Anna Milarska-Nowak
Janusz Nowak
Andrzej Oręziak
Renata Piotrowska
Augustyn Turek

Stanisław Grądziela

Zasłużony profesor Hetmana:

Maria Orzeł-Łysiak
Natalia Urban-Szymańska
śp. Józef Salik
Kazimierz Łysiak
Anna Grądziela-Salnikow
Jacek Bąk
Aniela Kmieciak-Janiszewska
Marek Pengal

Tadeusz Zych