Zasłużeni dla Hetmana

Zasłużeni dla Hetmana:

Bronisława Kopeć

śp. Krystyna Frąszczak

Stanisław Frąszczak

Anna Milarska-Nowak

Janusz Nowak

Andrzej Oręziak

Renata Piotrowska

Augustyn Turek

Stanisław Grądziela

Tadeusz Żak

Zasłużony Profesor Hetmana:

Maria Orzeł-Łysiak

Natalia Urban-Szymańska

śp. Józef Salik

Kazimierz Łysiak

Anna Grądziela-Salnikow

Jacek Bąk

Aniela Kmieciak-Janiszewska

Marek Pengal

Tadeusz Zych

Janusz Szewerniak