Czesne i opłaty

Ważne informacje dla przyszłych i obecnych uczniów „Hetmana” oraz ich rodziców, na rok szkolny 2024/2025

 1. Wysokość czesnego w roku szkolnym 2024/2025  wynosić będzie 720 zł miesięcznie. Wpisowe począwszy od 1 czerwca 2024 r. będzie wynosiło 700 zł. Od 1 września 2024 r. każdy uczeń realizujący powyżej 4 rozszerzeń  zobowiązany jest do opłaty 70 zł miesięcznie za każde.

                UWAGA! Nie ma w Polsce drugiego liceum społecznego, będącego od lat ,,Złotą Szkołą”, o tak niskich opłatach czesnego!!!

 1. Rodzicom, których trzecie i każde kolejne dziecko uczęszcza do I SLO (niekoniecznie w tym samym czasie), przysługuje 10% zniżki w opłatach czesnego.
 2. Każdemu uczniowi ,,Hetmana”, który w roku szkolnym 2023/2024 uzyska tytuł laureata lub finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Ministerialnej (Rankingowej) i kontynuuje naukę w I SLO w roku szkolnym 2024/2025, przysługuje obniżona kwota czesnegoo 100 zł za miesiąc (za każdą olimpiadę), przez okres 10 miesięcy, począwszy od 1 IX 2024 roku.
 3. Uczniowie ,,Hetmana” zaangażowani w roku szkolnym 2023/2024, w pracę społeczną na rzecz Społeczności Szkolnej, mogą otrzymać w roku szkolnym 2024/2025 stypendium Rady Szkoły lub nagrodę Dyrektora Szkoły.
 4. Za wszelkie zajęcia dodatkowe takie jak: koła przedmiotowe (bardzo bogata oferta), koła zainteresowań (fotograficzne, modelarskie, teatralne, żeglarskie, szachowe, plastyczne, dziennikarskie i inne) nie ma dodatkowej odpłatności.
 5. Uczeń fakultatywnie może wybrać język łaciński (począwszy od klasy drugiej), ekonomię (od klasy trzeciej). Każdy uczeń realizujący przedmiot WOS na poziomie rozszerzonym, w klasie trzeciej i czwartej, ma obowiązkowe zajęcia z elementów prawa, prowadzone przez radcę prawnego. Za wszystkie te zajęcia nie pobiera się dodatkowych opłat.
 6. Uczniowie nie ponoszą żadnych opłat w ramach takich wydarzeń szkolnych jak np. dzień: czekolady, kawy, herbaty, herbatników, owoców, galaretki, mleka, Event Olimpijski, …, Dzień Patrona.
 7. Wzorem lat ubiegłych, w każdą sobotę, zarówno młodzież jak i rodzice, będą mogli skorzystać z możliwości popływania na basenie MOSiR w Tarnobrzegu, w ramach akcji ,,Rodzinne pływanie w Hetmanie”.
 8. Każdy uczeń ,,Hetmana” będzie miał możliwość skorzystania ze szkolnej żaglówki, pod nadzorem osoby dorosłej, mającej odpowiednie uprawnienia. Oczywiście będzie można pływać po Jeziorze Tarnobrzeskim.
 9. W I SLO będzie możliwość wyboru drugiego języka obcego spośród: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego. Wszyscy uczniowie naszego liceum obowiązkowo uczą się języka angielskiego w zakresie rozszerzonym, stąd zwiększona jest liczba godzin z tego języka.
 10. W naszej szkole każda klasa ma zajęcia z psychologiem. Jest również możliwość indywidualnych konsultacji z pedagogiem szkolnym lub psychologiem.

Prosimy o regularne wpłaty za każdy miesiąc ,,z góry” (np. za wrzesień opłata musi być dokonana do końca sierpnia) na poniżej podane konto bankowe:

 • mBank Oddział w Tarnobrzegu
  69 1140 2004 0000 3902 8198 0784

Przy wpłatach bankowych w dyspozycji przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy dana opłata. Można też dokonywać wpłat gotówką w sekretariacie Szkoły.

Uwaga!
Uczniowie klas maturalnych za miesiąc czerwiec 2024 r. muszą dokonać wpłaty najpóźniej do 15 maja 2024 r.