Czesne i opłaty

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2023 roku opłaty za szkołę wynoszą:

  • 600 zł – opłata jednorazowa podczas przyjęcia do szkoły, zwana ,,wpisowym”,
  • 580 zł / miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy, za wyjątkiem uczniów klas maturalnych, którzy wnoszą opłaty za 10 miesięcy (od września 2023 r. do czerwca 2024 r. włącznie).

Ciekawostka!

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu to liceum o najniższych opłatach za naukę, wśród wszystkich ,,Złotych szkół” niepublicznych w Polsce.

Prosimy o regularne wpłaty za każdy miesiąc ,,z góry” (np. za wrzesień opłata musi być dokonana do końca sierpnia) na poniżej podane konto bankowe:

  • mBank Oddział w Tarnobrzegu
    69 1140 2004 0000 3902 8198 0784

Przy wpłatach bankowych w dyspozycji przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, którego dotyczy dana opłata. Można też dokonywać wpłat gotówką w sekretariacie Szkoły.

Uwaga!
Uczniowie klas maturalnych za miesiąc czerwiec 2024 r. muszą dokonać wpłaty najpóźniej do 15 maja 2024 r.