Czesne i opłaty

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2020 roku

opłaty za szkołę wynoszą:

 

 • 600 zł – opłata jednorazowa podczas przyjęcia do szkoły, zwana
  ,,wpisowym”,
 • 480 zł / miesięcznie, płatne przez 12 miesięcy, za wyjątkiem uczniów
  klas maturalnych, którzy wnoszą opłaty za 10 miesięcy (od września
  2020 r. do czerwca 2021 r. włącznie).

Ciekawostka!

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w
Tarnobrzegu to liceum o najniższych opłatach za naukę, wśród wszystkich
,,Złotych szkół” niepublicznych w Polsce.
Wysokość czesnego nie ulega zwiększeniu od 1 września 2020 r.

Prosimy o regularne wpłaty za każdy miesiąc ,,z góry” (np. za wrzesień
opłata musi być dokonana do końca sierpnia) na poniżej podane konto bankowe:

 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
  98 2030 0045 1110 0000 0245 4090

Przy wpłatach bankowych w dyspozycji przelewu należy podać imię i
nazwisko dziecka oraz miesiąc którego dotyczy dana opłata.
Można też wpłacać gotówką w sekretariacie szkoły.

 

Uwaga!
Uczniowie klas maturalnych za miesiąc czerwiec 2021 r. muszą dokonać
wpłaty najpóźniej do 15 maja 2021 r.