Warunki do spełnienia

 

WARUNKI PRZYJĘCIA DO 4-LETNIEGO LICEUM:

  • ukończona 8 klasa szkoły podstawowej,
  • odpowiednia liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym (zgodnie z regulaminem rekrutacji),
  • nieukończony 17 rok życia,
  • opłata wpisowego.

 

 

 

Podanie dla kandydatów do I SLO:

Regulamin rekrutacji na rok 2024/2025:

Bliższych informacji udziela sekretariat:

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Dominikańska 7
39 – 400 Tarnobrzeg
tel/fax (+15) 822 79 84
hetman.edu.pl