Historia szkoły

Historia I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Kalendarium

9 grudnia 1989 – zebranie grupy założycielskiej Tarnobrzeskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego

13 lutego 1990 – rejestracja TSTO w Sądzie Wojewódzkim

4 czerwca 1990 – decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej wyrażono zgodę na powołanie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu

3 września 1990 – uroczysta inauguracja roku szkolnego 1990/1991

1990 / 1991 – szkoła mieści się przy ul. Działkowców 5

22 czerwca 1991 – szkoła otrzymuje prawo posiadania imienia Hetmana Jana Tarnowskiego

1 września 1991 – przeprowadzka do samodzielnego budynku przy u. M. Dąbrowskiej 15

2 grudnia 1992 – decyzją nr 38 Kuratora Oświatowego w Tarnobrzegu I SLO otrzymuje uprawnienia szkoły publicznej

maj 1994 – pierwszy egzamin dojrzałości

czerwiec 1995 – nawiązanie partnerskiej współpracy i pierwsza wymiana ze szkołą w Ziesar (Niemcy)

3 października 1998 – uroczyste oddanie wyremontowanego budynku po byłym Sądzie Rejonowym przy ul. Dominikańskiej 7

1 września 1999 – powołanie I Społecznego Gimnazjum przy I SLO

maj 2000 – I Tarnobrzeski Bieg na Orientację, organizowany przez szkołę w ramach obchodów Dni Tarnobrzega

23 września 2000 – Obchody X-lecia I SLO – I Zjazd Absolwentów

luty 2002 – zainicjowanie Konkursu Ortograficznego „Zostań Mistrzem Ortografii Tarnobrzeskich Gimnazjów”

maj 2002 – udział w tzw. Nowej Maturze – 6 uczniów zdaje maturę według nowej formuły

14 – 15 maja 2002 – pierwszy Egzamin Gimnazjalny – najlepsze wyniki w mieście!!

czerwiec 2002 – pierwsi absolwenci I Społecznego Gimnazjum

1 września 2002 – reforma oświaty wkracza do szkół średnich – ponadgimnazjalnych – powstanie 3 letniego Liceum Ogólnokształcącego na bazie szkoły gimnazjalnej

1 września 2003 – powołanie Zespołu Szkół Społecznych im. Hetmana Jana Tarnowskiego, w skład którego weszły: I Społeczne Liceum Ogólnokształcące i I Społeczne Gimnazjum

styczeń 2003 – 83 miejsce w kraju (5 na Podkarpaciu) szkoły w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich 2003 miesięcznika „Perspektywy” oraz dziennika „Rzeczpospolita”

styczeń 2004 – 31 miejsce w kraju (2 na Podkarpaciu) szkoły w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich 2004 miesięcznika „Perspektywy” oraz dziennika „Rzeczpospolita”

21 marca 2004 – I Dzień Języków Obcych i Kultur Światowych

27 maja 2004 – I Szkolny Festiwal Nauki

maj / czerwiec 2005 – absolwenci I SLO przystępują do Nowej Matury i zdają ją w 100 %

marzec 2006 – szkoła uczestniczy w międzynarodowym projekcie „Peace – lekcje tolerancji” w ramach współpracy z AIESEC

10 września 2007 – uroczyste otwarcie budynku przy ul. Dominikańskiej 5

1 września 2009 – oddanie do użytku holu łączącego budynki przy ul. Dominikańskiej 5 i 7

26 czerwca 2010 – obchody XX-lecia I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego II Zjazd Absolwentów

1 września 2014 – zmiana Dyrektora Szkołypanią Marię Orzeł – Łysiak zastąpił pan Paweł Dobrowolski

27 czerwca 2015 – Jubileusz XXV-lecia I SLO

1 września 2015 – powołanie I Społecznego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi

Wrzesień 2017 – rozbudowa bazy Szkoły – oddanie sali nr 41, modernizacja wielu sal lekcyjnych

1 września 2019 – reforma edukacji, wygaśnięcie I Społecznego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi, powrót do czteroletniego liceum

Galeria zdjęć: