Hetmańskie Dni Nauki

II Hetmańskie Dni Nauki
Przedstawienie sylwetek prelegentów oraz tematyki wykładów.