Konkursy szkolnePożegnanie zimy - rozstrzygnięcie ZKF
Wyniki konkursu fotograficznego

Czyje doświadczenia były najciekawsze?
Szkolny Konkurs Fizyczny rozstrzygnięty!

Szkolny Konkurs Fizyczny
Zapraszamy uczniów "Hetmana" do udziału w Konkursie!