Cele

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

Reprezentowanie ogółu uczniów.
Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego
I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 

 

Przewodniczący

Bartosz Bereski

Zastępca przewodniczącego

Justyna Kosior

Członkowie
Opiekun Sejmiku

mgr Magdalena Ciach

 

 


 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Tarnobrzegu w latach 2018-2019

 

 

 

Przewodnicząca Natalia Ciecierska
Zastępca przewodniczącej Michał Kopeć
Członkowie Kornelia Bajda
Wojciech Barszcz
Bartosz Bereski
Łukasz Drabek
Justyna Kosior
Kacper Piechota
Antoni Roman
Aleksandra Wiącek
Opiekun Sejmiku mgr Magdalena Ciach

 

 


 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Tarnobrzegu w latach 2017-2018

 

 

 

Przewodnicząca Magdalena Mortka
Zastępca Przewodniczącej Mikołaj Murek
Członkowie Aleksandra Bogacz
Natalia Ciecierska
Mikołaj Juda
Julia Karbarz
Michał Kopeć
Martyna Krępa
Zofia Kuczyńska
Maceij Nenutil
Wiktoria Rak
Opiekun Sejmiku mgr Magdalena Ciach

 

 


 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Tarnobrzegu w latach 2013-2017

 

 

 

Przewodniczący Kamil Kaczmarek
 Zastępca Przewodniczącego Angelika Abram
 Członkowie Inka Rusinek
Natalia Ciecierska
Magdalena Mortka
Rafał Domański
Piotr Biernacki
Mikołaj Juda
 Opiekun Sejmiku  mgr Magdalena Ciach