Cele

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

Reprezentowanie ogółu uczniów.
Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego
I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu

W roku szkolnym 2023/2024

Roksana Dziura – przewodnicząca

Iwo Czech – zastępca przewodniczącej

Członkowie: Łukasz Cyganek, Urszula Dybus, Kacper Fularski, Bruno Jaworski, Nina Jaworska, Wiktoria Orlińska, Martyna Piekarska, Aniela Roman, Amadeusz Wójcik, Aleksandra Żurek.

Opiekunki SU: Marzena Sarzyńska, Elżbieta Chabel

 

 

 

Przewodniczący

Kacper Janczy

Zastępczyni przewodniczącego

Zuzanna Świstek

Członkowie

Aleksandra Bara
Iwo Czech
Roksana Dziura
Nina Jaworska
Michał Kostępski
Miłosz Murek
Martyna Piekarska
Jakub Radzim
Aniela Roman
Mateusz Trzaska

Opiekunki Sejmiku

Marzena Sarzyńska
Elżbieta Małgorzata Chabel

 


 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Tarnobrzegu
w latach 2021-2022

 

 

 

Przewodniczący Kacper Janczy
Zastępca przewodniczącego Miłosz Murek
Członkowie Piotr Stasiak
Emilia Roman
Wiktoria Dereń
Liwia Szymanek
Ignacy Rzepecki
Michał Kostepski
Michał Śmiłowski
Aleksandra Bara
Jakub Radzim
Aleksander Polnicki
Mateusz Trzaska
Opiekun Sejmiku mgr Magdalena Ciach

 


 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Tarnobrzegu
w latach 2019-2020

 

 

 

Przewodniczący Bartosz Bereski
Zastępca przewodniczącej Justyna Kosior
Członkowie
Opiekun Sejmiku mgr Magdalena Ciach

 


 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Tarnobrzegu
w latach 2018-2019

 

 

 

Przewodnicząca Natalia Ciecierska
Zastępca przewodniczącej Michał Kopeć
Członkowie Kornelia Bajda
Wojciech Barszcz
Bartosz Bereski
Łukasz Drabek
Justyna Kosior
Kacper Piechota
Antoni Roman
Aleksandra Wiącek
Opiekun Sejmiku mgr Magdalena Ciach

 

 


 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Tarnobrzegu
w latach 2017-2018

 

 

 

Przewodnicząca Magdalena Mortka
Zastępca Przewodniczącej Mikołaj Murek
Członkowie Aleksandra Bogacz
Natalia Ciecierska
Mikołaj Juda
Julia Karbarz
Michał Kopeć
Martyna Krępa
Zofia Kuczyńska
Maceij Nenutil
Wiktoria Rak
Opiekun Sejmiku mgr Magdalena Ciach

 

 


 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Społecznych nr 1 w Tarnobrzegu
w latach 2013-2017

 

 

 

Przewodniczący Kamil Kaczmarek
 Zastępca Przewodniczącego Angelika Abram
 Członkowie Inka Rusinek
Natalia Ciecierska
Magdalena Mortka
Rafał Domański
Piotr Biernacki
Mikołaj Juda
 Opiekun Sejmiku  mgr Magdalena Ciach