Terminarz rekrutacji

 

 

WAŻNE TERMINY PODCZAS REKRUTACJI:

  • składanie podań do 21 czerwca 2024 r.,
  • składanie pozostałych dokumentów do 25 czerwca 2024 r., do godz. 15.00 (oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej; zaświadczenia, dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu laureata, finalisty konkursów i olimpiad),
  • składanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał) do 05 lipca 2024 r., do godz. 13.00,
  • ogłoszenie listy przyjętych 8 lipca 2024 r.,  godz. 12.00,
  • spotkanie z rodzicami kandydatów do szkoły w budynku szkoły 8 lipca 2024 r., godz. 16.00,
  • opłata wpisowego do 15 lipca 2024 r.
  • do 31 sierpnia 2024 r. dostarczenie karty zdrowia, kopii aktu urodzenia, 2 zdjęć

 

 

 

Bliższych informacji udziela sekretariat:

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Dominikańska 7
39 – 400 Tarnobrzeg
tel/fax (+15) 822 79 84
hetman.edu.pl