Terminarz rekrutacji

 

 

WAŻNE TERMINY PODCZAS REKRUTACJI:

  • składanie podań do 23 czerwca 2023 r.,
  • składanie pozostałych dokumentów do 26 czerwca 2023r., do godz. 15.00 (oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej; zaświadczenia, dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu laureata, finalisty konkursów i olimpiad),

 

  • składanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał) do 07 lipca 2023, do godz. 15.00,
  • ogłoszenie listy przyjętych 10 lipca 2023 r.,  godz. 12.00,
  • spotkanie z rodzicami kandydatów do szkoły w budynku szkoły 10 lipca 2023 r., godz. 16.00,
  • opłata wpisowego do 20 lipca 2023 r.
  • do 31 sierpnia 2023r. dostarczenie karty zdrowia, kopii aktu urodzenia, 2 zdjęć

 

 

 

Bliższych informacji udziela sekretariat:

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Dominikańska 7
39 – 400 Tarnobrzeg
tel/fax (+15) 822 79 84
hetman.edu.pl