Terminarz rekrutacji

 

 

WAŻNE TERMINY PODCZAS REKRUTACJI:

  • składanie podań do 25 czerwca 2021 r.,
  • składanie pozostałych dokumentów do 30 czerwca 2021r., do godz. 15.00 (oryginał świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej; zaświadczenia, dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu laureata, finalisty konkursów i olimpiad, karta zdrowia, kopia aktu urodzenia, 2 zdjęcia),

 

  • składanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał) do 12 lipca 2021, do godz. 15.00,
  • ogłoszenie listy przyjętych 13 lipca 2021 r.,  godz. 12.00,
  • spotkanie z rodzicami kandydatów do szkoły w budynku szkoły 13 lipca 2021 r., godz. 16.00,
  • opłata wpisowego do 20 lipca 2021 r.

 

 

 

Bliższych informacji udziela sekretariat:

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Dominikańska 7
39 – 400 Tarnobrzeg
tel/fax (+15) 822 79 84
hetman.edu.pl