Skład

Skład Sejmiku Uczniowskiego 2019/2020

Przewodniczący

Bartosz Bereski

Zastępca przewodniczącego

Justyna Kosior

Członkowie

Opiekun Sejmiku

mgr Magdalena Ciach