Zarząd TSTO


Tarnobrzeskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000034508.

Tarnobrzeskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest organem prowadzącym dla I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

W skład Zarządu TSTO wchodzą:

Tadeusz Żak – prezes

Renata Dąbrowska – wiceprezes

Członkowie:

Magdalena Ryfa – Baran

Iwona Dybus – Grosicka

Paweł Stawowy

Ewa Solarska

Komisja rewizyjna:

Monika Małek

Dorota Skórska

Ilona Ziarko