UKS Hetman


Uczniowski Klub Sportowy „HETMAN” Tarnobrzeg powstał w styczniu 2012 roku z inicjatywy nauczycieli I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu, którzy dostrzegali potrzebę rozszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.


Piłka siatkowa
Zajęcia mają na celu kształtowanie i doskonalenie umiejętności gry w piłkę siatkową.


RODZINNE PŁYWANIE W HETMANIE
Zajęcia skierowane do uczniów hetmana i ich najbliższych.

PŁYWANIE SPORTOWE
Dodatkowe zajęcia z pływania ale uczniów umiejących pływać i chcących popracować nad swoimi umiejętnościami technicznymi i taktycznymi.

PIŁKA KOSZYKOWA/PIŁKA RĘCZNA
Zajęcia sks-u zaadresowanie są do wszystkich chętnych uczniów.

UKS HETMAN
Uczniowski Klub Sportowy „HETMAN” Tarnobrzeg powstał w styczniu 2012 roku z inicjatywy nauczycieli I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu, którzy dostrzegali potrzebę rozszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.