UKS Hetman


Uczniowski Klub Sportowy „HETMAN” Tarnobrzeg powstał w styczniu 2012 roku z inicjatywy nauczycieli I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu, którzy dostrzegali potrzebę rozszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.


UKS HETMAN
Uczniowski Klub Sportowy „HETMAN” Tarnobrzeg powstał w styczniu 2012 roku z inicjatywy nauczycieli I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu, którzy dostrzegali potrzebę rozszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.