Kalendarz roku szkolnego

BĄDŹMY SOLIDARNI !!!

Organizacja roku szkolnego
2020/ 2021
I semestr

Wrzesień

1 września – inauguracja roku szkolnego, godz. 16.30
2 – 5 września – obóz naukowy klas 3 liceum (Krasnobród)
3 -4 września – obóz integracyjny klas I SLO (Krasnobród)
14 września – szkolna giełda podręczników
15 września – konferencja Rady Pedagogicznej (analiza na wejściu, wyniki egzaminów zewnętrznych, zatwierdzenie statutu, planów wychowawczych itp.), godz. 16.10
17 września – spotkanie z rodzicami (zapoznanie ze Statutem, Kartą Praw i Obowiązków, WZO, wymaganiami wychowawcy) godz. 17. 00
21 września – Dzień Projektów Społecznych
22 września – Akcja sprzątania Świata
25 września – 35 mm ,,biopic”, godz. 16.15
28 września – Europejski Dzień Języków
29 września – Koncert jesienny pn. „Szkolne spotkania z muzyką”, godz. 18.00
30 września – złożenie deklaracji maturalnych
30 września – Dzień chłopaka i Dzień piłki nożnej

Październik

2 października – Dzień Kawy
5 października – pasowanie klas pierwszych; dyskoteka szkolna
13 października – Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
14 października – Dzień Edukacji Narodowej- dzień dyrektorski
20 października – Dzień Gwiezdnych Wojen
29 października – IX Szkolna Noc Filmowa, godz. 16.15 ODWOŁANA

Listopad

2 listopada – dzień dyrektorski
5 listopada – Dzień Herbaty i Herbatnika ODWOŁANY
12 listopada – Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
17 listopada – konferencja Rady Pedagogicznej, godz. 18.30
19 listopada – spotkania z rodzicami, godz. 17. 00 ON-LINE
23 listopada – wybory uzupełniające do Sejmiku Uczniowskiego PRZEŁOŻONE
26 listopada – dyskoteka andrzejkowa ODWOŁANA
30 listopada – Akcja „Contra nałogom”

Grudzień

1 grudnia – IX Noc Chemików, Biologów i Fizyków, godz. 17.00 PRZEŁOŻONA
7 grudnia – Szkolne Mikołajki
10 grudnia – Pidżama Day
11 grudnia – informacja dla uczniów i rodziców o grożących ocenach niedostatecznych
14 grudnia – V Memoriał Pływacki im. J. Salika ODWOŁANY
15 grudnia – Szkolny Dzień Wolontariatu
15 grudnia – termin poinformowania uczniów o wszystkich propozycjach ocen semestralnych
i ocenach zachowania

17 – 18 grudnia – egzaminy semestralne ODWOŁANE
klasy I – j. obcy, matematyka; klasy II – j. polski, 1 przedmiot wybrany, klasy III – j. obce oraz 2x przedmiot wybrany na poziomie rozszerzonym,
21 grudnia – Szkolny Dzień Solidarności
21 grudnia – ostateczny wpis ocen za I semestr do e-dziennika
22 grudnia – Opłatek szkolny, godz. 8.30
22 grudnia – konferencja klasyfikacyjna I semestru, po spotkaniu opłatkowym
23 grudnia – 1 stycznia 2020 r. – przerwa świąteczna

Styczeń

4 – 17 stycznia – ferie zimowe

II semestr

18 stycznia – rozpoczęcie zajęć w II semestrze
20 stycznia – Dzień Czekolady i Kakao
21 stycznia – konferencja plenarna
22 stycznia – Dzień Pięknego Pisania
23 stycznia – studniówka ODWOŁANA
25 stycznia – egzaminy semestralne dla klas III – matematyka, j. obcy; pozostałe klasy lekcje on-line PRZEŁOŻONE
26 stycznia – egzaminy semestralne dla klas III – 2 przedmioty do wyboru; pozostałe klasy lekcje on-line  PRZEŁOŻONE
29 stycznia – 35 mm filmu ,,biopic”, godz. 16.15

Luty

4 lutego – spotkanie z rodzicami USTALENIA INDYWIDUALNE

1 – 6 lutego – obóz narciarski ODWOŁANY
7 lutego – potwierdzenie deklaracji maturalnych

12 lutego – egzaminy semestralne klas III godz. 8.00 – 11.00: chemia, informatyka, geografia, historia i j. polski rozszerzony; godz. 11.30 – 14.00 (13.30) – język angielski R/P
16 lutego – Dzień Walentynkowy (aukcja słodkości, poczta walentynkowa – cały dzień) + Koncert Walentynkowy godz. 17.00
18 lutego – etap szkolny III HKNS

18 lutego egzaminy semestralne klas III – godz. 8.00 – 11.00: biologia, fizyka, WOS, historia sztuki, j. francuski P; godz. 11.30 – 14.30 (14.20) matematyka R/P
19 lutego – VII Turniej Tenisa Stołowego o puchar Prezesa TSTO, godz. 13
24 lutego – Dzień Twórczości Własnej
26 lutego – 35 mm historii, godz. 16.15
rekolekcje wielkopostne według harmonogramu parafii (?)

Marzec

2 marca – Wehikuł czasu – lata 70-te
8 marca – Dzień Kobiet
12 marca – Maraton Czytania
15 marca – Dzień Liczby Pi
22 marca – Światowy Dzień Wody
26 marca – 35 mm filmu ,,biopic”, godz. 16.15
27 marca – Finał III HKNS, godz. 10.00
31 marca – Pielgrzymka klas trzecich

Kwiecień

1 – 6 kwietnia – wielkanocna przerwa świąteczna
8 kwietnia – konferencja Rady Pedagogicznej, godz. 16.15
12 kwietnia – Dzień Gier Planszowych
12 kwietnia – termin poinformowania o grożących ocenach niedostatecznych uczniów klas III liceum i ich rodziców
13 kwietnia – spotkanie z rodzicami, godz. 17.00
19 kwietnia – wpis propozycji wszystkich ocen końcowych dla klas III LO
20 kwietnia – przekazanie informacji nt. propozycji ocen końcowych rodzicom uczniów klas III LO
22 kwietnia – Dzień Otwarty ODWOŁANY
26 kwietnia – wpis wszystkich ocen końcowych dla klas III LO
27 kwietnia – konferencja klasyfikacyjna klas III, godz. 16.15
28 kwietnia – egzaminy sprawdzające dla klas III LO, godz. 7.30
30 kwietnia – pożegnanie klas III LO; godz. 12.45 spotkania klas 3 z wychowawcami
30 kwietnia – 35 mm historii, godz. 14.30

Maj

3 maja – święto państwowe, wolne od nauki
4 – 19 maja – pisemne egzaminy maturalne (według harmonogramu CKE)

4 – 7 maja – dni dyrektorskie: 4 maja – j. polski p. podst., 5 maja – matematyka, p .podst., 6 maja – j. angielski – p. podst. 7 maja – j. angielski p. rozsz.

9/10 – 14 maja – wycieczka zagraniczna ODWOŁANA, lekcje według planu

7 – 20 maja – ustne egzaminy maturalne z j. polskiego, języków obcych ODWOŁANE

20 maja – Dzień Patrona
26 maja – Dzień Galaretki Owocowej
28 maja – egzaminy semestralne (klasy I- j. polski, klasy II – przedmiot wybrany)
31 maja – egzaminy semestralne (klasy I – przedmiot wybrany, klasy II – j. obcy)

Czerwiec

1 czerwca – Dzień Dziecka
3 czerwca – Boże Ciało, dzień wolny
4 czerwca – dzień dyrektorski
8 czerwca – termin poinformowania o grożących ocenach niedostatecznych uczniów i ich rodziców (pisemna informacja za potwierdzeniem odbioru)
8 czerwca – I Letnie Pokazy Chemiczne
10 czerwca – XXI Tarnobrzeski Bieg na Orientację, godz.10.00
14 czerwca – wpis propozycji wszystkich ocen rocznych
14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawstwa
15 czerwca – termin poinformowania rodziców o propozycjach ocen rocznych (pisemna informacja za potwierdzeniem odbioru)
czerwiec 2021 – egzamin semestralny klas II LO z matematyki, zgodnie z harmonogramem PCEN
21 czerwca – wpis wszystkich ocen rocznych
22 czerwca – konferencja klasyfikacyjna, godz. 14.00
23 czerwca – egzaminy sprawdzające od 8.00, wycieczka rowerowa
24 czerwca – sprzątanie szkoły od 9.00
25 czerwca – uroczyste zakończenie roku szkolnego, godz. 9.00
25 czerwca – konferencja plenarna Rady Pedagogicznej, godz. 12.30
28 – 30 czerwca – komisja rekrutacyjna

Lipiec

5 lipca – rozdanie zaświadczeń maturalnych
13 lipca – ogłoszenie wyników rekrutacji na rok 2021/2022 – godz. 12.00; spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do klas I LO – godz. 16.00

Sierpień

30 sierpnia – egzaminy poprawkowe; godz.8.00
30 sierpnia – konferencja plenarna; godz. 11.00
31 sierpnia – konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej, godz. 10.00