HETMAN ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2024!

Fundacja edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu

jest wśród 100 najlepszych liceów w Polce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół ponadgimnazjalnych i przysługuje mu tytuł „Złotej szkoły 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 oraz 2024”


O HETMANIE

MISJA I WIZJA SZKOŁY

Misją Szkoły jest wszechstronna edukacja młodzieży – wykształcenie i wychowanie jednostek twórczych, otwartych na świat i ludzi, o wysokich walorach moralnych, zdolnych do samoanalizy i samooceny, którzy będą współtworzyć rzeczywistość lokalną i globalną XXI wieku.

Szkoła podejmuje działania mające na celu spełnienie oczekiwań i potrzeb wszystkich członków swojej społeczności. Oferta edukacyjna uwzględnia indywidualne możliwości i potrzeby uczniów. Szkoła jest miejscem, gdzie uczeń może odkrywać i rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Przestrzega i uczy tolerancji światopoglądowej i religijnej oraz kształtuje postawy patriotyczne.

Nasze motto to: TENDITE IN ASTRA VIRI – Dążcie do gwiazd, mężowie!


EDUKACJA

Edukacja jest działaniem, które odpowiada za prawidłowy i zharmonizowany proces rozwoju każdego człowieka. Aby to osiągnąć i wprowadzić młodą osobę w wartościowe życie, nasza Szkoła zapewnia uczniom odpowiednie kształcenie i wychowanie zgodne z panującymi w społeczeństwie pozytywnymi wzorcami.

Dla naszej placówki kluczowe jest umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy w zróżnicowany sposób przy zachowaniu miłej i przyjaznej atmosfery, aby cały proces przebiegł możliwie jak najbardziej skutecznie oraz jak najprzyjemniej. Jesteśmy w stanie to osiągnąć dzięki doświadczonej i profesjonalnej kadrze nauczycieli, która dba o prawidłowy rozwój naszych uczniów. Szkoła nie tylko uczy, ale też stanowi miejsce dla rozwoju kompetencji społecznych i różnorodnych uzdolnień.


ROZWÓJ

Nie ma na ziemi dwóch takich samych osób. Dlatego też nasze podejście do uczniów musi być zróżnicowane.

Podstawowym atutem tarnobrzeskiego Hetmana jest indywidualne podejście do rozwoju uczniów. Każdy uczeń Szkoły tworzy swój własny profil kształcenia, wybierając dowolnie przedmioty na poziomie rozszerzonym, a zadaniem Szkoły jest umożliwić mu realizację tego, co będzie najbardziej przydatne w dalszej edukacji i w całym życiu. Każda osoba ma ponadto możliwość uczestnictwa w ogromnej ilości zajęć pozalekcyjnych i kół przedmiotowych. Poza chodzeniem na tradycyjne lekcje, nasi uczniowie mogą spróbować swoich sił w zajęciach sportowych, kole fotograficznym, kole teatralnym, chórze szkolnym, kole dyskusyjnym, kółku szachowym i wielu innych.


OSIĄGNIĘCIA

Nasza Szkoła od momentu założenia w 1990 roku postawiła sobie za cel, aby uczniowie, a potem absolwenci reprezentowali ponadprzeciętny poziom wykształcenia i kultury. Wysokie wymagania stawiane na licealnym etapie kształcenia oraz indywidualne podejście do każdego ucznia skutkowały wspaniałymi osiągnięciami w wielu olimpiadach i konkursach oraz w różnych rankingach szkół.

Możemy się pochwalić tym, że lista laureatów oraz finalistów różnych konkursów i olimpiad przedmiotowych od 1993 roku zawiera imiona i nazwiska już ponad 90 osób, zwycięzców najbardziej prestiżowych zawodów (Olimpiada Biologiczna, Chemiczna, Ekonomiczna, Fizyczna, Geograficzna, Historyczna, Matematyczna, Lingwistyki Matematycznej, Statystyczna, Literatury i Języka Polskiego, Języków obcych – angielskiego, łacińskiego, Wiedzy o Państwie i Prawie, Dzieje Żołnierza i Oręża Polskiego itp). Mamy nadzieję, że kolejne pokolenia Hetmaniaków będą systematycznie ją zwiększać i godnie reprezentować szkołę we wszelkich konkursach i olimpiadach.

Warto dodać, iż w prestiżowym rankingu Miesięcznika Perspektywy w kategorii liceów wielokrotnie i rokrocznie zdobywaliśmy tytuł Złotej Szkoły, plasując się wysoko w podrankingach olimpijskich i maturalnych. Uzyskaliśmy również wysokie notowania w Rankingu Newsweeka i zdobyliśmy tytuł Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności RP. Wyróżnia nas to wśród szkół Podkarpacia i miasta Tarnobrzega.

Dla niektórych zaś naszych uczniów najważniejszym osiągnięciem jest dostanie się na wymarzone studia prestiżowych uczelni w kraju i poza jego granicami.


SZKOLNE WYDARZENIA


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024Zobacz więcej...

Maraton CzytaniaZobacz więcej...

IV Letnie Pokazy Chemiczne, Biologiczne i FizyczneZobacz więcej...

Uroczyste obchody Dnia PatronaZobacz więcej...

3. Event OlimpijskiZobacz więcej...

Hetmański Dzień bez plecakaZobacz więcej...

Hetman znów w podróżyZobacz więcej...

Hetman społecznie w Dniu OtwartymZobacz więcej...