Piłka siatkowa

SKS z piłki siatkowej
Prowadząca: Dorota Skórska

Zajęcia mają na celu kształtowanie i doskonalenie umiejętności gry w piłkę siatkową i są dedykowane dla całej młodzieży Hetmana.

Wpływają na rozwój sprawności fizycznej, poprawę stanu zdrowia, kondycji i koordynacji ruchowej. Obejmują wszystkie naturalne formy ruchu: rzut, chwyt, bieg, wyskok. Rozwija się dzięki temu wytrzymałość, szybkość, zwinność oraz siła. Dodatkowe ćwiczenia mają na celu naukę i doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych. Eliminują grę indywidualną, kładąc nacisk na współpracę i zespołowość.  Założeniem tych zajęć jest wszechstronny rozwój osobowości oraz poszerzenie możliwości ruchowych służących doskonaleniu gier zespołowych, głównie siatkówki. Podczas zajęć dziewczęta i chłopcy przestrzegają zasady fair play, doskonalą umiejętności współpracy i tolerancji przejawiającej się w poszanowaniu innych, wyrabianie odporności psychicznej w rywalizacji sportowej.

Kiedy?

Każdy wtorek godz. 15.45 – 16.45 na  sali sportowej MOSiR Tarnobrzeg