VI Memoriał Pływacki im. Józefa Salika

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W VI MEMORIALE PŁYWACKIM  im. JÓZEFA SALIKA

REGULAMIN ZAWODÓW

ORGANIZATORZY ZAWODÓW

– I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu

– współorganizatorzy: MOSiR Tarnobrzeg, Uczniowski Klub Sportowy „HETMAN” Tarnobrzeg

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

6 marca 2023 roku, pływalnia MOSiR Tarnobrzeg Al. Niepodległości 2
– odprawa techniczna, rozgrzewka zawodników 12.30
– uroczyste otwarcie zawodów 13.00
– początek rywalizacji 13.15

CEL ZAWODÓW

– upamiętnienie „Zasłużonego Profesora Hetmana” Józefa Salika

– upowszechnienie aktywnego wypoczynku

– popularyzacja pływania

– propagowanie pływania jako dyscypliny sportowej wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych dzieci i młodzieży

Zasady uczestnictwa

– w zawodach mogą uczestniczyć uczniowie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu

uczniowie klas VIII szkół podstawowych

– zawodnicy mają prawo do startu w jednej konkurencji indywidualnej i w sztafecie.

Konkurencje

– zawody rozegrane zostaną w pięciu konkurencjach:
K.1 Dziewczęta LO / 50m. stylem dowolnym

K.2 Chłopcy LO / 50m. stylem dowolnym
K.3 Dziewczęta klas VIII SP/ 50m. stylem dowolnym

K.4 Chłopcy  klas VIII SP / 50m. stylem dowolnym
K.5 Sztafeta MIX 4 x 50m. stylem dowolnym

Dane techniczne

– rozstawienie serii półfinałowych i finałowych dokona organizator zawodów
– jeżeli do danej konkurencji zostanie zgłoszonych mniej niż 3 zawodników, konkurencja ta nie zostanie rozegrana.

 Dane techniczne pływalni

– ilość torów: 6
– pomiar czasu: ręczny
– temperatura wody: 270C
– długość pływalni: 25 metrów.

 Zgłoszenia do zawodów

– zgłoszenia do zawodów należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2023r. do godziny 20.00 na adres: [email protected]
– zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika oraz wykaz konkurencji startowych

 Nagrody

– puchary, medale i dyplomy za trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji
– nagroda rzeczowa- niespodzianka dla zawodnika z najlepszym czasem Memoriału.

 Postanowienia końcowe, kontakt

– odprawa techniczna dla zawodników odbędzie się 06.03.2023r. o godz. 12.30 przed kasą basenu.
– w sprawach nie objętych regulaminem, decyduje organizator zawodów
– sprawy organizacyjne: Łukasz Zasuwa 530140841