UKS HETMAN

 

Historia Uczniowskiego Klubu Sportowego „HETMAN” Tarnobrzeg

Uczniowski Klub Sportowy „HETMAN” Tarnobrzeg powstał w styczniu 2012 roku z inicjatywy nauczycieli I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu, którzy dostrzegali potrzebę rozszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

Od początku swojej działalności celem klubu jest: rozwijanie, upowszechnianie i popularyzacja sportu, rekreacji ruchowej, dbałości o zdrowie i prawidłowy rozwój psychomotoryczny dzieci biorących udział w zajęciach i zawodach współorganizowanych przez klub, popularyzowanie higienicznego trybu życia oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez szeroko rozumianą kulturę fizyczną.

Obecnie klub prowadzi działalność szkoleniową dzieci i młodzieży w zakresie pływania i gier strategicznych. Organizujemy zajęcia i szkolenia pływackie, warsztaty gier strategicznych i modelarstwa, zawody lekkoatletyczne, obozy i zgrupowania sportowo – wypoczynkowe. Od 2019 roku klub jest licencjonowanym członkiem Polskiego Związku Pływackiego oraz Podkarpackiego Okręgowego Związku Pływackiego. Zawodnicy sekcji pływania sportowego brali i biorą udział w zawodach pływackich na szczeblu wojewódzkim, międzywojewódzkim i ogólnopolski. Zajęcia pływackie prowadzą licencjonowani trenerzy Polskiego Związku Pływackiego.

Klub Sportowy „HETMAN” jako organizator imprez i zawodów sportowych

Uczniowski Klub Sportowy „HETMAN” jest organizatorem i współorganizatorem cyklicznych zawodów oraz imprez sportowo – rekreacyjnych:

  • Tarnobrzeski Bieg na Orientację
  • Memoriał Pływacki im. Józefa Salika
  • Mistrzostwa Sekcji Pływackiej UKS HETMAN Tarnobrzeg
  • Lato z HETMANEM- Obóz pływacki z elementami gier strategicznych
  • Liga Gier Strategicznych „Wrzesień 1939”
  • wycieczki i rajdy rowerowe

Uczniowski Klub Sportowy „HETMAN” Tarnobrzeg w latach 2013,2014,2015,2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 otrzymał i otrzymuje dofinansowanie z urzędu miasta Tarnobrzega
w zakresie organizacji imprez o charakterze sportowo rekreacyjnym. W 2020 roku UKS „HETMAN” został zakwalifikowany do prowadzenia zajęć w ramach Ogólnopolskiego Programu „KLUB” Ministerstwa Sportu i Rekreacji.