Szkolny Konkurs Fizyczny

Zapraszamy wszystkich uczniów I Społecznego LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego do udziału w Szkolnym Konkursie Fizycznym:

CIEKAWE DOŚWIADCZENIA  – PROSTE WYJAŚNIENIA

 

1.Celem konkursu jest pobudzanie i rozwijanie:

  • ciekawości poznawczej,
  • umiejętności badawczych,
  • umiejętności planowania, przygotowania i demonstracji doświadczenia,
  • umiejętności stosowania  technik prezentacji,
  • umiejętności  budowania  warsztatu pracy fizyka.

2. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się uczniowie I SLO w Tarnobrzegu, przesyłając film prezentujący doświadczenia pokazowe z fizyki, możliwe do  samodzielnego wykonania w domu, wraz z omówieniem i wyjaśnieniem zjawiska.

3. Konkurs dotyczy doświadczeń nowych lub rzadko demonstrowanych. Można również zaproponować nowy sposób prezentacji eksperymentów należących do kanonu demonstracji fizycznych.

4. Doświadczenia nie mogą zawierać elementów zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i obserwatorów.

5. Łączny czas przewidziany na prezentację oraz omówienie demonstrowanego zjawiska  wynosi do 15 min.

6. Kryteria oceny doświadczenia:

  • czytelność  i  atrakcyjność demonstracji,
  • poprawność merytoryczna  interpretacji zjawiska.

7. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas. Udział  w konkursie może być indywidualny lub w dwuosobowych zespołach.

8. Termin i tryb zgłaszania doświadczeń konkursowych.

Film należy przesłać do dnia  30 kwietnia  2021 r. na adres : magdalenawojcik@hetman.edu.pl

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15.05.2021 roku na stronie www Szkoły.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z panią Magdaleną Wójcik.