II SZKOLNY KONKURS FIZYCZNY

Zapraszamy wszystkich uczniów I Społecznego LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego do udziału w II Szkolnym Konkursie Fizycznym:

CIEKAWE DOŚWIADCZENIA  – PROSTE WYJAŚNIENIA

1.Celem konkursu jest pobudzanie i rozwijanie:

 • ciekawości poznawczej,
 • umiejętności badawczych,
 • umiejętności planowania, przygotowania i demonstracji doświadczenia,
 • umiejętności stosowania  technik prezentacji,
 • umiejętności  budowania  warsztatu pracy fizyka.
 1. Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się uczniowie I SLO w Tarnobrzegu, przesyłając film prezentujący doświadczenia pokazowe z fizyki, możliwe do  samodzielnego wykonania w domu, wraz z omówieniem i wyjaśnieniem zjawiska.
 2. Konkurs dotyczy doświadczeń nowych lub rzadko demonstrowanych. Można również zaproponować nowy sposób prezentacji eksperymentów należących do kanonu demonstracji fizycznych.
 3. Doświadczenia nie mogą zawierać elementów zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i obserwatorów.
 4. Łączny czas przewidziany na prezentację oraz omówienie demonstrowanego zjawiska  wynosi do 15 min.
 5. Kryteria oceny doświadczenia:
 • czytelność  i  atrakcyjność demonstracji,
 • poprawność merytoryczna  interpretacji zjawiska.
 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas. Udział  w konkursie może być indywidualny lub w dwuosobowych zespołach.
 2. Termin i tryb zgłaszania doświadczeń konkursowych.

Film należy przesłać do dnia  08 maja  2022 r. na adres : marekkierzkowski@hetman.edu.pl

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 22.05.2022 roku na stronie www Szkoły.

W razie pytań prosimy o kontakt z panem Markiem Kierzkowskim.