Podziękowanie za przekazanie 1% podatku dla Hetmana

Tarnobrzeg, 12 stycznia 2023 r.

 Szanowni Państwo, Przyjaciele ,,Hetmana”!

            Pragniemy poinformować, że otrzymaliśmy rozliczenie z odpisu 1% podatku za rok 2021. Dzięki Państwa życzliwości udało się pozyskać kwotę 10889,28 zł. Rada Szkoły, zgodnie z kompetencjami, przydzieliła stypendia tym uczniom, którzy  w sposób szczególny angażują się w różnorodne działania społeczne. Bardzo nam zależy, aby młodzież z naszego ,,Hetmana” nie tylko wypełniała swoje obowiązki szkolne, ale współtworzyła niepowtarzalny ,,klimat szkoły”. Wielu spośród naszych uczniów udziela się społecznie poprzez czynny udział w rozlicznych inicjatywach, organizowanych w szkole oraz poza nią. Między innymi aktywnie działają w samorządzie szkolnym, telewizji ,,Hetmaniak”, zajmują się sprzętem nagłośnieniowym, wyróżniają się  szczególnym zaangażowaniem w pracy w kołach: żeglarskim, modelarskim, fotograficznym, wnoszą duży wkład w promocję szkoły. W tym roku 12 uczniów otrzymało stypendia na łączną kwotę 8 600 zł.  Pozostała kwota, zgodnie z postanowieniem Rady Szkoły,  zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności wyżej wymienionych kół zainteresowań, rozwijających pasje młodzieży z naszej szkoły.

            Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za zrozumienie i wspieranie naszej wspólnej inicjatywy. To Państwo, dokonując odpisu 1% podatku na I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego, współuczestniczycie w wychowywaniu młodzieży, doceniając  postawę otwartości na drugiego człowieka, mobilizując do większej aktywności w życiu społecznym. Aby móc nadal kontynuować nagradzanie pięknych postaw naszych uczniów, polecamy się Państwa pamięci również przy okazji odliczania 1% podatku za 2022 rok. Jednocześnie życzymy Wam i Waszym Rodzinom dobrego zdrowia, wielu przyjaznych ludzi obok i realizacji wszystkich planów w Nowym Roku.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja I SLO

Paweł Dobrowolski