Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny!

„Ja – Ty – MY Budujemy relacje” – takie hasło towarzyszyć nam będzie podczas dopiero co rozpoczętego roku szkolnego.

Mówili o tym prowadzący uroczystość rozpoczęcia przedstawiciele Sejmiku Uczniowskiego – Wiktoria Ziarko i Piotr Stasiak. Do tej myśli odwołał się p. Dyrektor Paweł Dobrowolski. Przywołał słowa piosenki Czesława Niemena, stworzonej w 1967 roku, a jakże ciągle aktualnej. „Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to,
że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Zwrócił uwagę na to, że cały utwór ma jednak pozytywne przesłanie, gdyż jest wielu ludzi dobrej woli, którzy potrafią zniszczyć w sobie nienawiść i zmienić świat na lepsze. Ma to szczególne znaczenie teraz, po okresie izolacji, nauki zdalnej, ale jeszcze nie po pandemii. Zaskoczył może niektórych stwierdzeniem, iż tworząc jakieś relacje, możemy wręcz znaleźć NIEBO w drugim człowieku. Zachęcił też wszystkich do tworzenia pozytywnych relacji w środowisku szkolnym, z zachowaniem oczywiście bezpiecznych warunków. Wiktoria Ziarko zaprezentowała następnie piosenkę z repertuaru S. Sojki „Tolerancja”, która bardzo wiąże się z myślą przewodnią roku 2021/2022. Z kolei Jakub Dryś i Wiktoria Dereń poprosili wychowawców o powitanie i przedstawienie klas 1 – p. Renata Dąbrowska została wychowawczynią klasy 1a, p. Magdalena Ciach 1b, p. Krzysztof Wolski 1c i p. Anna Niedźwiedź 1d. 72 uczniów z klas pierwszych złożyło uroczyste ślubowanie i zostało przyjętych do hetmańskiego grona.

Następnie odbyły się dwa wykłady – p. Marzena Jarzyna mówiła o budowaniu relacji, zasadach, którymi warto się przy tym kierować, a uczennica Maria Rożek (3b) podzieliła się swymi wrażeniami na temat relacji rówieśniczych. Obydwie zauważyły, że rzeczywistość, w jakiej żyjemy od ubiegłego roku, zmieniła świat i każdego z nas. Zostały zaburzone relacje międzyludzkie, kontakty, zwłaszcza młodych ludzi, przeniosły się do świata wirtualnego. Prelegentki wyciągnęły też trafny wniosek, iż trzeba we współczesnym świecie odbudowywać zdrowe i pozytywne kontakty, gdyż, jak pokazują badania naukowe, dzięki dobrym relacjom z innymi człowiek jest szczęśliwszy i zdrowszy. Bliskie, głębokie relacje są ważniejsze dla jakości życia niż kariera czy pieniądze. Wymagają one jednak wzajemności i zaangażowania obydwu stron. I oby udało nam się to zrealizować w praktyce, w realnym świecie, gdyż jest to ważniejsze niż wszystkie teorie.

Na zakończenie, w ogłoszeniach hetmańsko-parafialnych p. Dyrektor podziękował prowadzącym spotkanie, uczniom obsługującym sprzęt techniczny oraz p. Magdalenie Ciach, czuwającej nad przebiegiem imprezy. Poinformował również o tym, iż funkcję zastępcy dyrektora będzie pełnić p. Marta Wciseł, co bardzo ciepło zostało przyjęte przez zgromadzonych. P. Dobrowolski zaprosił też wszystkich na 2 września na Mszę św. do kościoła OO. Dominikanów i przedstawił plan na najbliższe dni.

Prezentacja p. M. Jarzyny

Prezentacja M. Rożek