Hetman na Podkarpackiej Gali Perspektyw

1 marca br. odbyła się w Rzeszowie gala Podkarpackiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023, podczas której rozdano nagrody dla najlepszych liceów i techników na Podkarpaciu. Uroczystość miała miejsce na Politechnice Rzeszowskiej, a dokładniej w budynku V. Panu Dyrektorowi, Pawłowi Dobrowolskiemu, towarzyszyli: nauczycielka historii, Pani Marzena Sarzyńska oraz nauczyciel angielskiego, Pan Adam Kunysz, który także zadbał o fotograficzną relację. Do reprezentowania Hetmana na Gali zostali zaproszeni przez dyrektora także uczniowie: Weronika Chromińska (2c), Iwo Czech (3d), Alan Jajko (3a), Paula Nazar (4b), Nikodem Szala-Jagieło (2a).

Na przybyłych czekali licznie zebrani przedstawiciele mediów, prasy, radia i telewizji. Był to moment, w którym nasz dyrektor udzielił wywiadu większości reporterów, chwaląc środowisko szkolne, uczniów,  nauczycieli oraz wspierających rodziców. Gdy wszyscy zajęli miejsca, rozpoczęła się uroczystość od przemówienia jego magnificencji rektora uczelni prof. dr hab. inż. Piotra Koszelnika. Po jego gorącym przywitaniu na scenę została zaproszona Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacki kurator oświaty, która pochwaliła podkarpackie szkoły za ich osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz wysokie wyniki na egzaminach maturalnych. W dalszej części zebrani mieli okazję wysłuchać programu artystycznego, przygotowanego przez studentów uczelni.

Kolejnym punktem uroczystości był wykład przygotowany przez pracownika Politechniki na temat m.in. zanieczyszczeń środowiska spowodowanych spalinami z paliwa samolotów. Ponadto Samorząd Studencki przygotował prezentację pt. „Studia – rozwiń swoje możliwości”.

Następnie nadszedł długo oczekiwany moment przedstawienia nagrodzonych szkół. Podczas gali zostało wyróżnionych 10 liceów, a następnie 10 techników. Pan Paweł Dobrowolski, przy dźwięku fanfar i oklasków publiczności, odebrał nagrodę za zdobycie pierwszego miejsca na Podkarpaciu. Następnie poproszony, by powiedzieć parę słów do mikrofonu, wzruszająco podziękował za całą pracę nauczycielom i uczniom, dodając, że bez nich nie stałby w tym miejscu i nie pozwolono by mu na powiedzenie tych kilku słów. Pogratulował ponadto przedstawicielom pozostałych szkół i wziął udział w zdjęciu grupowym jednoczącym dyrektorów i dyrektorki z innych placówek. Po zakończonej uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na drobny poczęstunek. Przybyli mieli ponadto okazję do zwiedzenia uczelni, co było ciekawym doświadczeniem dla być może przyszłych studentów. Na parterze budynku znajdowały się bowiem stoiska z ciekawymi wynalazkami i urządzeniami, które mają na celu poprawę komfortu życia.

Cieszę się, że jako reprezentantka Szkoły mogłam uczestniczyć w tym wspaniałym spotkaniu, świetnie przygotowanym i sprawnie poprowadzonym. Wyrażam także opinię pozostałych osób, mając nadzieję, że Hetmaniacy w kolejnym roku odwiedzą Politechnikę Rzeszowską. Zachęcam do obejrzenia relacji w TV Rzeszów i zapoznania się z informacjami podanymi w Radiu Rzeszów czy na stronach podkarpackich gazet.

Paula Nazar 4b