Czy warto studiować fizykę techniczną?

Czy warto studiować fizykę techniczną?

W ostatni piątek gościliśmy w szkole naszego absolwenta, Przemysława Nowaka, który ukończył Politechnikę Warszawską na kierunku fizyka techniczna. Spotkał się on z uczniami klas drugich i trzecich liceum, którzy rozszerzają fizykę, matematykę lub informatykę.
Wrzesień jest miesiącem, kiedy w ramach zajęć dotyczących „preorientacji zawodowej” młodzież bierze udział w licznych spotkaniach z absolwentami. Tym razem nasz gość przedstawił obraz „współczesnego fizyka”, którego wbrew pozorom, jedyną możliwością nie jest tylko praca w zawodzie nauczyciela. W dzisiejszych czasach fizyk może znaleźć zatrudnienie w szpitalu i stąd specjalność – fizyka medyczna. Ciężko nam wyobrazić sobie życie bez dostępu do Internetu, a to by zapewniał on ogromny transfer danych jest bardzo wskazane, i tu pole do popisu mają fizycy o specjalności fotonika światłowodowa.
Absolwent zaprezentował pełen zakres specjalności na kierunku fizyka techniczna, oferowanych przez Politechnikę Warszawską. Fizycy ze specjalnością wybraną przez Przemka, czyli eksploracja danych i modelowanie interdyscyplinarne, mogą znaleźć zatrudnienie we wszystkich firmach, w których mamy do czynienia z „obróbką” ogromnych ilości danych, wyborem optymalnego rozwiązania danego problemu, czy „przewidzeniem” najbardziej prawdopodobnego rozwoju sytuacji. (Marek Kierzkowski)