Akcja „Podaruj wiersz”

„Poezja jest darem. Podaruj wiersz” – pod takim hasłem, kolejny już raz, odbywa się ogólnopolska akcja społeczna, organizowana przez Fundację im. Zbigniewa Herberta oraz Bibliotekę Narodową w Warszawie. Społeczność „Hetmana” drugi raz bierze w niej udział.

Celem organizatorów jest: budować sieć międzyludzkich (międzypokoleniowych) relacji, których osnową jest słowo – znaczące, niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar (odwołujący się do wartości poezji jako „słowa właściwie użytego”, do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej lektury, do gestu ofiarowania czegoś cennego), ale jest też po ludzku prosta – jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak podanie dłoni.

Droga do realizacji tak pięknego zadania jest łatwa. Polega na odręcznym przepisaniu dowolnego wiersza na przygotowanej karcie z logo akcji, a następnie – ofiarowania go komuś, komu ten dar sprawi radość, dla kogo może być to ważne.

Wybierając wiersz, bierze się odpowiedzialność za swój wybór, a czytanie zostaje przedłużone w akcie przepisania wiersza i – następnie – ofiarowania go komuś konkretnemu, a to z kolei dyskretnie akcentuje wartość (dar) zarówno poezji, jak i takiej lektury, która nie kończy się wraz z ostatnią kropką, ale przekłada się na działanie w sferze najbardziej fundamentalnych relacji międzyludzkich.

Akcja twa od 1 sierpnia do 30 grudnia.  Hetmaniacy włączali się w nią etapami, na lekcjach wychowawczych 17 listopada i 8 grudnia. Chętni mają jeszcze szansę podarować komuś dobre słowo, piękne świąteczne przesłanie we własnoręcznie przepisanym  wierszu. Zapraszamy do pobierania kart papeterii u Pań Polonistek!