KÓŁKO MATEMATYCZNE

Wtorek | 17.00 | SALA : platforma ZOOM

Prowadzący: Paweł Dobrowolski

KÓŁKO MATEMATYCZNE
PROWADZĄCY – Paweł Dobrowolski

Do kogo adresowane?

Kółko matematyczne ma charakter zajęć rozwijających zainteresowania matematyczne uczniów. Przeznaczone jest głównie dla uczniów klas pierwszych, którzy chcieliby wiedzieć więcej, by móc rozwiązywać zadania znacznie ciekawsze niż te tradycyjne, omawiane podczas lekcji.

Jakie zagadnienia poruszane w trakcie zajęć?

Część kółka przeznaczona jest na poznawanie teorii (kongruencje, własności liczb, różnych relacji, ciekawe twierdzenia geometryczne i inne). Na każdym spotkaniu można poznać oryginalne metody rozwiązywania zadań matematycznych, logicznych (kolorowanki – numerowani, parzystość – nieparzystość, metody graficzne, ciągi jednomonotoniczne, dowody nie wprost i wiele innych).Wśród dziesiątek zadań, wiele z nich jest na tzw. ,, dowodzenie”. Pokazywane są sposoby podejścia do tego typu problemów. Dodatkowo dużo czasu poświęca się na poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zdobywanych podczas lekcji matematyki w klasie pierwszej.

Korzyści dla ucznia?

Tego typu zajęcia mają na celu przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych jak również, w przyszłości, do startu w Olimpiadzie Matematycznej. Stanowią jednocześnie doskonałą okazję do poznania wielu strategii rozwiązywania zadań. Historia pokazuje, że uczniowie uczęszczający regularnie na kółka matematyczne nie tylko zostają laureatami, czy finalistami olimpiad i konkursów, ale też bardzo dobrze radzą sobie podczas egzaminów maturalnych, gdyż okazuje się, że żadne zadanie zawarte w arkuszu nie jest dla nich trudne.

Czas i miejsce spotkań?

Kółko odbywa się w każdy wtorek o godzinie 18.00, na platformie ZOOM.
Zajęcia prowadzi Paweł Dobrowolski.
Zapraszamy wszystkich chętnych. Z pewnością można się czegoś ciekawego dowiedzieć 🙂