KÓŁKO Z JĘZYKA POLSKIEGO

Piątek | 14.30 | SALA platforma ZOOM

Prowadzący: Anna Niedźwiedź

KÓŁKO Z JĘZYKA POLSKIEGO

PROWADZĄCA – Anna Niedźwiedź

Dla kogo?

Kółko z języka polskiego przeznaczone jest dla uczniów klas maturalnych. W zależności od potrzeb i zainteresowań, może mieć różne formy – od wyrównawczej, uzupełniającej wiedzę z podstawy programowej, po rozwijającą zainteresowania i przygotowującą do osiągnięcia lepszych wyników z matury pisemnej oraz ustnej. Kółko ma pomóc w usystematyzowaniu materiału, powtórkach i  przygotowaniu do matury z języka polskiego.

Tematyka:

  • uzupełnianie i pogłębianie wiedzy polonistycznej,
  • poszerzanie kontekstów historycznoliterackich,
  • doskonalenie umiejętności interpretacji i porównywania tekstów kultury,
  • wsparcie uczniów startujących w konkursach,
  • samokształcenie uczestników zajęć,
  • rozwój wrażliwości literackiej,
  • przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,
  • nadrabianie zaległości.