Podziękowania za życzliwość!

Szanowni Państwo,

                z radością informujemy, że otrzymaliśmy rozliczenie z odpisu 1% podatku za rok 2020. Pozyskane środki finansowe przekażemy w formie stypendiów dla uczniów naszego ,,Hetmana”, jak również wspomożemy działające przy naszej szkole koła zainteresowań.  To Rada Szkoły, w sposób bardzo staranny, dokonuje wyboru stypendystów, jak również decyduje o tym, ile funduszy przeznaczyć na wspomaganie szkolnych kół rozwijających pasje uczniów. W tym roku zmieniliśmy regulamin stypendium Rady Szkoły w taki sposób, aby promować przede wszystkim osoby, które w sposób szczególny działają na rzecz całej społeczności „Hetmana”. Dodatkowo chcemy wspierać Koło Żeglarskie, Modelarskie, Fotograficzne, Uczniowski Klub Sportowy, Szkolną Telewizję, których członkiem może być każdy uczeń naszej szkoły.

            Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu – Rodzicom, Nauczycielom, Absolwentom, Przyjaciołom Szkoły, za życzliwość i wspieranie naszej wspólnej inicjatywy.

To Państwo, dokonując odpisu 1% podatku na „Hetman Tarnobrzeg 6353” , współuczestniczycie w wychowywaniu młodzieży, promując postawę otwartości na drugiego człowieka, mobilizując do większej aktywności w życie społeczne. Aby móc nadal kontynuować nagradzanie pięknych inicjatyw naszych uczniów, jak również wspierać rozliczne koła zainteresowań, polecamy się Państwa życzliwości również przy okazji odliczania 1% podatku za 2021 rok. Przy wypełnianiu formularza PIT prosimy wpisać KRS: 0000270261, oraz poniższy cel szczegółowy: HETMAN TARNOBRZEG 6353.

 

Z poważaniem

Dyrekcja ,,Hetmana”