Wspaniały finał sezonu olimpiad 2022/23 w Hetmanie!

W dniach 12 – 14 czerwca 2023 roku (od poniedziałku do środy) miał miejsce finał olimpiady przedmiotowej Dzieje Oręża i Losy Żołnierza Polskiego. Konkurencje rozgrywano w Warszawie i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Tytuł Laureata wywalczył Nikodem Szala – Jagiełło. Wielkie gratulacje!!!

Olimpiada Dzieje Oręża i Losy Żołnierza Polskiego to jedna z najdłuższych olimpiad przedmiotowych. Jej pierwszy etap miał miejsce w grudniu, potem odbył się etap międzyszkolny, okręgowy oraz pierwsza część zawodów centralnych, na której można było zapewnić sobie tytuł finalisty olimpiady dający zwolnienie z matury z historii. Nikodem, jako jeden z najlepszych na Podkarpaciu zakwalifikował się do zawodów finałowych – drugiej części zawodów centralnych.

Tegoroczny zakres olimpiady to „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej – lata 1887 – 1922”. Pierwszego dnia w muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku rozegrano osiem konkurencji (jedną ustną, a pozostałe pisemne): eksponat muzealny, barwa i broń, znaki, malarstwo batalistyczne, geografia historyczna, historia Warszawy (w zakresie tematycznym), geografia historyczna, pieśń oraz literatura i poezja. Drugiego dnia miała miejsce konkurencja dziewiąta – oprowadzanie po obiektach, zabytkach i miejscach historycznych w Warszawie. Nikodem przedstawił pomnik Wincentego Witosa znajdujący się na placu Trzech Krzyży. Potem w Sulejówku uczestnicy oglądali film dokumentalny „Wojna światów” o wojnie polsko-bolszewickiej z komentarzem jednego ze współautorów filmu i członka komisji olimpiady – profesora doktora habilitowanego Grzegorza Nowika. Po obejrzeniu filmu uczestnicy mieli możliwość zadania profesorowi pytań dotyczących technicznych aspektów realizacji filmu oraz poruszonych w nim zagadnień historycznych. Trzeciego dnia rano uczestnicy złożyli kwiaty pod Grobem Nieznanego Żołnierza w towarzystwie żołnierzy.

Gala finałowa odbyła się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego. Ogłoszenie wyników uświetnił występ wojskowego chóru śpiewającego pieśni żołnierskie z okresu I wojny światowej oraz przemowy zaproszonych gości. Aby uzyskać tytuł laureata należało znaleźć się w pierwszej dziesiątce klasyfikacji ogólnej lub pierwszej trójce jednej z konkurencji, a przy tym uzyskać przynajmniej 60% punktów możliwych do zdobycia w klasyfikacji ogólnej. Nikodem, co warte podkreślenia, już w pierwszej klasie uzyskał tytuł laureata. Jako laureat, wśród wielu nagród otrzymał m. in. medal od Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. (NSJ/GK)

Więcej na fb oraz w najbliższym czasie na https://olimpiadalosyzolnierza.pl/