Vivat Latina!

14 listopada br. odbył się szkolny etap XLII Olimpiady Języka Łacińskiego. Pod czujnym okiem komisji z tłumaczeniem niełatwego tekstu łacińskiego De Simonide (O Symonidesie, słynnym greckim poecie z Keos) zmierzyli się Paula Nazar (4b) i Mattia Civello (4a). Komisja okręgowa oceniła uczniowskie tłumaczenia i zakwalifikowała do dalszego etapu Mattię Civello, natomiast Pauli,  zakręconej językiem hiszpańskim, niewiele brakło do celu.

Główną ideą Olimpiady jest rozwijanie umiejętności rozumienia klasycznych tekstów zapisanych w języku łacińskim, dobrze znanym przez wieki w europejskim kręgu kulturowym. Za tekstami idzie cała baza szeroko rozumianej kultury antycznej, począwszy od myśli filozoficznych, poprzez literaturę do prawa, polityki czy ekonomii.

Nie ulega wątpliwości, że podstawowa nauka języka obejmuje jedynie wąski zakres materiału, ale dla kogoś, kto „ma dryg” do tłumaczenia,  stwarza szerokie pole do popisu.

Gratulujemy Mattii i życzymy powodzenia podczas testu gramatycznego i pracy translatorskiej w styczniu Anno Domini 2024 in urbe Cracovia!