Uwaga! Alarm!

W pierwszy poniedziałek października, na lekcji wychowawczej na terenie I SLO został ogłoszony próbny alarm pożarowy i w związku z tym była przeprowadzona planowana ewakuacja uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Taki alarm stanowił oczywiście niespodziankę dla uczniów klas I, ale również dla klas II, które w ubiegłym roku nie zdążyły zaliczyć próbnego alarmu.

Jak co roku, w ramach lekcji EdB uczniowie klas I byli zapoznawani z planem szkoły i przebiegiem ewakuacji.  W tym roku obserwatorami ewakuacji byli pracownicy Państwowej Straży Pożarnej, którzy mieli za zadanie ocenić sprawność przeprowadzonych działań w momencie zagrożenia pożarowego w „Hetmanie”. Tym razem „w pożarze uległ zniszczeniu” sprzęt nagłaśniający w pomieszczeniu na holu głównym. Ponieważ z tej przyczyny wyjście ewakuacyjne na parking szkolny było wyłączone, uczniowie z sali lekcyjnej numer 41 musieli ewakuować się ze szkoły przez okna.  Jak się przekonaliśmy, akcja przebiegła szybko, sprawnie i bez ofiar w ludziach. Wszyscy zebrali się na wyznaczonym miejscu zbiórki, na boisku szkolnym.(DS)