Światowy Dzień Krwiodawstwa

Od 2004 roku krwiodawcy z całego świata obchodzą swoje święto 14 czerwca. Na Dzień Honorowego Krwiodawcy wybrano datę urodzin austriackiego lekarza, patologa i immunologa, Karla Landsteinera, który jako pierwszy dokonał podziału krwi na trzy grupy. Święto jest wyrazem wdzięczności krwiodawcom za ich bezinteresowną pomoc i poświęcenie. Dzień Honorowego Krwiodawcy został zainaugurowany przez Światową Organizację Zdrowia, aby podnosić świadomość w zakresie potrzeby oddawania krwi i jej składników, podkreślić kluczowy wkład Honorowych Dawców Krwi oraz wspierać działalność związaną z promocją i edukacją w zakresie honorowego krwiodawstwa. Potrzeba krwi jest powszechna. Aby móc zapewnić odpowiednie stany magazynowe krwi na potrzeby lecznictwa, potrzebni są jednak Honorowi Dawcy Krwi, którzy regularnie, z dobroci serca ofiarowują swoją krew, by nieść pomoc osobom wymagającym leczenia krwią i jej składnikami. Tegoroczne ogólnoświatowe obchody Światowego Dnia Krwiodawcy odbędą się pod hasłem „Oddawanie krwi to akt solidarności. Dołącz i ratuj życie”. Hasło zostało ustanowione, aby zwrócić uwagę na rolę, jaką dobrowolne oddawanie krwi odgrywa w ratowaniu życia i wzmacnianiu solidarności w społecznościach. Gospodarzem obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy w 2022 jest Meksyk.

Osoby pełnoletnie, które chciałyby oddać krew w poniedziałek 20 czerwca, mogą zgłosić się do p. Barbary Szewerniak.

 (BSz)