Światowy Dzień Krwiodawcy

14 czerwca 2023 r. na całym świecie ponownie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy.

Dzień ten, oficjalnie wyznaczony jako coroczne wydarzenie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), zapewnia wyjątkową okazję do świętowania i podziękowania honorowym dawcom na całym świecie za ich dar krwi. Hasło kampanii (Światowego Dnia Krwiodawcy) w 2023 brzmi: „Oddawaj krew, oddawaj osocze, dziel się życiem, dziel się często”. Koncentruje się na pacjentach wymagających wsparcia transfuzyjnego przez całe życie i podkreśla rolę, jaką może odegrać każdy pojedynczy człowiek, przekazując cenny dar krwi lub osocza. Zwraca również uwagę na znaczenie regularnego oddawania krwi lub osocza w celu zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw krwi i produktów krwiopochodnych, które mogą być zawsze dostępne na całym świecie, tak, aby wszyscy potrzebujący pacjenci mogli otrzymać terminowe leczenie. Działania, które promują hasło tegorocznego Światowego Dnia Krwiodawcy, mogą obejmować uroczystości docenienia krwiodawców, kampanie w mediach społecznościowych, specjalne transmisje w mediach, posty w mediach społecznościowych z indywidualnymi krwiodawcami, spotkania i warsztaty, wydarzenia muzyczne i artystyczne w ramach podziękowania za krew darczyńców i kolorowanie kultowych pomników na czerwono lub żółto. WHO zachęca również kraje do rozpowszechniania w różnych mediach historii ludzi, w szczególności pacjentów zależnych od transfuzji, których życie zostało uratowane dzięki oddawaniu krwi lub osocza, jako sposób motywowania do ich oddawania. Krajem gospodarzem światowego wydarzenia Światowego Dnia Krwiodawcy 2023 jest Algieria.

Warto wiedzieć, że w Tarnobrzegu latem ubiegłego roku na zbiegu ulic A. Mickiewicza i J. Kochanowskiego stanął pomnik z napisem „Mała kropla życiodajnej krwi, to dar wielkiego serca” poświęcony honorowym krwiodawcom.

Zachęcamy wszystkie pełnoletnie osoby, by dzieliły się swoją krwią, dając życie innym! (BSz)