Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet Jagielloński po raz kolejny organizuje konkurs o przyznanie Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Stypendium UJ zostało stworzone w celu wspierania rozwoju naukowego i osobistego osób uzdolnionych, osiągających znaczące wyniki w nauce i/lub prowadzących badania naukowe, bądź też utalentowanych artystycznie, chcących rozpocząć studia na krakowskiej uczelni.

Laureatom Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego zapewniamy:

  • stypendium w wysokości 2100 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • uzyskanie maksymalnego wyniku kwalifikacji w rekrutacji na studia na wybranym przez Stypendystę kierunku (poza kierunkami prowadzonymi przez Collegium Medicum UJ);
  • możliwość realizacji programu studiów według indywidualnego planu lub programu studiów;
  • opiekę naukową nauczyciela akademickiego UJ;
  • gwarancję miejsca w akademiku.

Nabór wniosków w konkursie o Stypendium trwa do 15 kwietnia 2024 roku. W tym czasie kandydat powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać drogą mailową dokumenty i przygotowane przez siebie materiały.

Konkurs o przyznanie stypendium składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie Kapituła Stypendium dokonuje selekcji zgłoszeń na podstawie dostarczonych materiałów. W drugim etapie Kapituła prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, podczas których będą oni mogli dodatkowo zaprezentować swoje osiągnięcia oraz zainteresowania, pomysły, projekty i plany, które chcieliby zrealizować, studiując na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Rocznie UJ oferuje 7 stypendiów.

Do udziału w konkursie Uczelnia zaprasza:

  • uczniów klas maturalnych;
  • absolwentów liceum/technikum, którzy ukończyli szkołę średnią nie dawniej niż w 2021 r. i nie podjęli studiów;
  • studentów studiów pierwszego stopnia, którzy ukończyli szkołę średnią nie dawniej niż w 2020 r., i chcą podjąć studia drugiego stopnia.