Roksana i Krzysztof w etapie ustnym Olimpiady Języka Angielskiego

Trwają rozgrywki olimpijskie, więc prawie codziennie otrzymujemy kolejne informacje o startach naszych uczniów. Dwoje z nich – Roksana Dziura (3b) i Krzysztof Gajewski (2a) w tym tygodniu uczestniczyli w etapie ustnym Olimpiady Języka Angielskiego.

Egzamin miał formę rozmowy online z komisją. Roksana i Krzysztof musieli nie tylko wykazać się perfekcyjną znajomością języka angielskiego, ale także wejść w swobodną, naukową konwersację z profesorskim jury. Nasi uczniowie zobowiązani byli zapoznać się wcześniej z bardzo szerokim zakresem materiału. Pytania dotyczyły lektur (m.in. utworów J. Donne’a, A. Marvella, V. Woolf, T.S. Eliota) oraz wiedzy o krajach angielskiego obszaru kulturowego. Komisja olimpijska oczekiwała od uczestników wykazania się „nie tylko znajomością faktów, ale także szerszym zrozumieniem zależności między literaturą a rzeczywistością społeczną i historyczną”.

Gratulujemy Roksanie i Krzysztofowi dotychczasowych sukcesów w OJA, życzymy pięknego wyniku z części ustnej i kwalifikacji do etapu centralnego!