Poloniści pojadą do Rzeszowa

Z radością informujemy, iż wśród osób z Podkarpacia zakwalifikowanych do etapu okręgowego LIV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego znalazło się 7 uczniów Hetmana – Emilia Barnaś (2b), Oliwia Ciba (3b), Hanna Dybus (2d), Natalia Kolada (3c), Anna Makieła, Mattie Skowron, Nikodem Szala-Jagiełło (2a).

Uczniowie mieli niełatwe zadanie poszukać trafnego materiału badawczego w zakresie literatury podmiotu i przedmiotu, odpowiednio go zanalizować, by przygotować prace pisemne na wybrany temat. Na co, jak wiadomo, potrzeba nie tylko czasu, odpowiedniej wiedzy, ale i dobrej koncepcji.

Natalka Kolada zaprezentowała ciekawe zagadnienie z zakresu gatunków literackich Małe formy poetyckie w literaturze epok   dawnych (renesans – barok – oświecenie). Poetyka – funkcje – przemiany. Ani Makiele spodobał się natomiast temat „– Znacie? […] – Znamy. – Więc posłuchajcie.” Przysłowia w „Panu Jowialskim” Aleksandra Fredry na tle zasobów i kulturowej roli paremiologii polskiej. Za wybitnym, a niedocenianym poetą podążył zaś Mattie Skowron, skupiając się na tym, że Norwid jedzie do Stanów… O doświadczeniu amerykańskim Cypriana Norwida.

Z kolei Emilka Barnaś i Nikodem Szala-Jagiełło na różnym materiale badawczym przedstawili Romantyczne ekologie. Czy romantyczna wizja natury może stanowić odpowiedź na katastrofę klimatyczną? Choć na pozór mogłoby się wydawać, że są to zagadnienia z dwóch jakby różnych światów, to jednak naszym uczniom udało się pokazać, że są to niezwykle ważne problemy. Docenić też trzeba wysiłek Oliwii Piwińskiej (1c), która również podjęła ten niełatwy temat i niewiele jej brakło, by znaleźć się wśród osób zakwalifikowanych do rejonu. Hania Dybus zajęła się podobnie aktualnym tematem, czyli Recyklingiem w literaturze i kulturze, natomiast  Ptaki w poezji XX i XXI wieku wnikliwie wyszukała Oliwia Ciba.

Zgodnie z ustaleniami Komitetu Głównego zawody okręgowe odbędą się 3 lutego br. w salach Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Życzymy powodzenia reprezentantom z „Hetmana”!