Pierwszacy pozdrawiają z Roztocza!

Pierwszy i drugi dzień obozu integracyjnego minęły klasom pierwszym pod kątem wspólnych działań zmierzających do poznania się poprzez różnorakie aktywności. Nowi Hetmaniacy mieli okazję wziąć udział w zajęciach z pedagogiem, na których dowiadywali się nowych rzeczy o swojej grupie klasowej, a także o sobie samych. Młodzież uczestniczyła także w spotkaniach z wychowawcami, którzy integrowali się ze swoimi wychowankami, a także przekazywali szczegóły dotyczące funkcjonowania Szkoły. Pierwszy wieczór również upłynął na zaprzyjaźnianiu się ze sobą, między innymi podczas obserwacji astronomicznych prowadzonych pod kierunkiem profesora Kierzkowskiego.

Kolejny dzień to rozgrywki sportowe oraz nauka historii w terenie. Natomiast taniec “Belgijka” wszystkich klas razem zacieśnił więzi społeczności hetmańskiej. Następnym punktem programu było przygotowanie projektów prezentujących poszczególne klasy pierwsze, a ich wyniki zostały zaprezentowane przy wieczornym ognisku. Sam wieczór zaś zakończył się integracyjną dyskoteką.

Trzeci z kolei dzień to pożegnanie z Krasnobrodem i poznawanie renesansowej perły, zwanej też „Padwą północy”, czyli Zamościa. (MS), (BSz), (MC), (AK)