Olimpiada Historyczna edycja 2020/21

Polskie Towarzystwo Historyczne pomimo trudnej sytuacji pandemicznej stara się przeprowadzić kolejną edycję jednej z najstarszych olimpiad, bez zmian w jej terminarzu.

Do szkoły dotarły pozytywne wieści przekazane przez Sekretarza Okręgowego Olimpiady o zakwalifikowaniu uczniów naszego Hetmana do zmagań etapu okręgowego.

Etap szkolny polegał na napisaniu pracy pisemnej, zgodnie z kryterium wymagań, na jeden z pięciu zaproponowanych przez Komitet Główny tematów. Odnosiły się one do specjalizacji olimpiady, historii: starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej, XIX wieku, najnowszej i regionalnej. Tym razem prace były przekazywane Komisji Szkolnej w wersji elektronicznej, a następnie oceniane wg kryteriów przekazanych przez Komitet Główny. Uczniowie prac, ocenionych co najmniej na dobry plus, mogli wziąć udział w egzaminie ustnym przeprowadzonym online. Odpowiadali na losowy zestaw pytań przekazany przez organizatorów olimpiady, zawierał on pytania z zakresu historii rozszerzonej, z zakresu specjalizacji oraz przeczytanych lektur. Eliminacje szkolne odbyły się w listopadzie.

Miło nam poinformować, iż decyzją Szkolnej Komisji Olimpiady, zaakceptowanej przez Komisję Okręgową OH, warunek 80 punktów, kwalifikujący do udziału w etapie okręgowym spełnili następujący uczniowie Hetmana: Paulina Orlińska, Alicja Sierant, Jakub Dryś, Janek Kiełb, Hubert Gruca, Maksymilian Ciźla, Emilia Nowak, Konrad Stefaniak, Cezary Czechura, Zofia Ryś, Wiktoria Żmuda i Łukasz Drabek.

Wspaniała 12 reprezentuje trzy specjalności: historię średniowieczną i dziewiętnastowieczną oraz najnowszą, a zarazem klasę trzecią oraz drugą po gimnazjum i po szkole podstawowej.

Decyzją PTH zmagania okręgowe olimpiady odbędą się zgodnie z terminarzem, ale w trybie online, co będzie ewenementem w dotychczasowej historii olimpiady. Jej uczestnikom do końca grudnia przekazane zostaną szczegółowe instrukcje o platformie i zasadach, według których zostanie przeprowadzona jej część okręgowa.

Część pisemna 180-minutowa odbędzie się 9 stycznia 2021 r., a część ustna tydzień później w terminie wyznaczonym przez Komitety Okręgowe. Taka forma spowodowała zmianę regulaminu OH w zakresie wag ocen egzaminu pisemnego i ustnego (szczegóły http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/informacje-ogolne/regulamin)

Tegoroczne ferie uczestnicy olimpiady spędzą więc na intensywnej pracy intelektualnej, życzmy im więc sił i wytrwałości oraz szczęścia w rywalizacji a przede wszystkim zadowolenia z tego co robią i osiągają.
Społeczność Hetmana

(GK)