Laureaci II Krasomówczego Konkursu Prawniczego

27 października miał miejsce II  Krasomówczy Konkurs Prawniczy, organizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach.

Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy prawniczej wśród młodzieży, pielęgnacja języka ojczystego, kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli, a tym samym doskonalenie przez młode pokolenie sztuki przemawiania. Konkurs miał formę wypowiedzi ustnej, w ramach której uczestnicy wygłaszali publicznie argumentację prawniczą na kształt „mowy końcowej” jednej ze stron do wylosowanego kazusu w czasie do 12 minut.

Ekipa Hetmana wywalczyła podium – I miejsce zdobył Kacper Leboda (4a), III miejsce Amelia Ciba (4a) a wyróżnienie otrzymał Jędrzej Rusinek (4a). Komisja konkursowa doceniła wszystkich za odwagę, intelekt i zdolności komunikacyjne.

Naszym laureatom serdecznie gratulujemy! Jesteśmy z Was dumni 🙂