Kacper Janczy laureatem Olimpiady Wiedzy o Mediach!

Olimpiada Wiedzy o Mediach to interdyscyplinarna olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o mediach i dziennikarstwie dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Organizowana jest od roku szkolnego 2014/2015 przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z innymi szkołami wyższymi.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach w społeczeństwie, szczególnie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.  Jego zadaniem jest również promocja edukacji  medialnej i umiejętności świadomego odbioru treści.

Olimpiada zachęca do  współuczestnictwa w komunikacji społecznej oraz do doskonalenia umiejętności samodzielnego dokonywania analiz i ocen przekazów medialnych na podstawie posiadanych informacji.

Zakres tematyczny olimpiady obejmuje takie zagadnienia jak m.in.

  • struktura i zasady działania systemu medialnego;
  • rozwój środków, form i modeli komunikowania;
  • regulacje prawne i polityka medialna w Polsce po 1989 r.;
  • agencje informacyjne i prasa na świecie, gatunki dziennikarskie (prasowe, radiowe, telewizyjne i  internetowe);
  • język we współczesnych mediach;
  • dziennikarstwo obywatelskie.

Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego.

Pierwszy etap – szkolny:  indywidualna praca ucznia na jeden z podanych tematów w formie: eseju, filmu (maksymalnie 15 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu.

Drugi etap – odbywa się na  uczelniach, które współorganizują wydarzenie: uczniowie rozwiązują test z zakresu wiedzy o mediach.

Do zawodów centralnych zakwalifikowanych zostaje 10 uczestników z każdego okręgu, którzy uzyskali najlepsze wyniki z testu.

Trzeci etap – centralny – składa się z  dwóch części: testu z zakresu wiedzy o mediach oraz części ustnej, do której przechodzi 12 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu.

Druga część etapu odbywa się przy udziale publiczności  i ma formę quizu.

Nagrodą dla laureatów etapu centralnego jest indeks na wydziały uczelni, które organizują olimpiadę oraz nagrody rzeczowe.

Nasz tegoroczny maturzysta, Kacper Janczy, przeszedł wspaniale przez wszystkie etapy i ostatecznie uplasował się na miejscu 8, zdobywając tytuł laureata X edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Kacprowi sukcesu, a teraz trzymamy kciuki za egzamin maturalny, który już niebawem… 🙂

Więcej informacji: https://owm.edu.pl/