Janek w finale XXXIV Olimpiady Filozoficznej!

Pisaliśmy niedawno o  sukcesach ucznia klasy III „a” w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, a dziś okazuje się, że Jan Kiełb wyrasta nam na jednego ze szkolnych „multimedalistów”. Już zwolniony jest z matury z historii i wos-u (z wynikiem po 100%), a właśnie awansował do etapu centralnego XXXIV Olimpiady Filozoficznej.

Komitet Główny OF wczoraj zatwierdził listę uczestników eliminacji finałowych, na której to znalazł się również reprezentant „Hetmana”. Chociaż zawody okręgowe odbyły się 26 lutego, to podwójna procedura sprawdzania prac uczestników rozgrywek (na poziomie okręgu oraz przez wyznaczone komisje na poziomie centralnym), wydłużyła czas oczekiwania na ostateczne wyniki.

Zawody centralne, w formule on-line, odbędą się już niedługo, 23 kwietnia. Janek będzie bronił swojej pracy pisemnej z etapu przygotowawczego oraz będzie pracował z wylosowanym fragmentem tekstu filozoficznego. Musi wykazać się ponadprogramową wiedzą na temat historii filozofii, a  – dodajmy – tę poznaje w ramach pracy indywidualnej pod okiem szkolnego opiekuna naukowego, p. Renaty Dąbrowskiej, a nie – jak wielu jego rówieśników startujących w OF – na  zajęcia lekcyjnych z przedmiotu filozofia. Tym większe uznanie dla pracy, pasji i talentu zdolnego ucznia! Gratulacje, Janku!