„Heart of Darkness” a może „Jądro ciemności”? Lekcja międzyprzedmiotowa

Żeby nauka miała sens, musi być ze sobą powiązana. W związku z tym, nauczyciele naszego liceum, często łączą zagadnienia omawiane osobno na różnych lekcjach, spotykając się na zajęciach międzyprzedmiotowych.

Uczniowie klas trzecich uczestniczyli ostatnio w  zajęciach obejmujących problematykę opowiadania Josepha Conrada (właściwie Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego), pt. „Jądro ciemności”. Rozumienie związków między kulturą polską a europejską, porządkowanie zjawisk kulturowych, ocena i interpretowanie postępowania bohaterów literackich z odniesieniem do rzeczywistości a także analiza językowa (powieść w oryginale a jej tłumaczenia) to tylko kilka z poruszanych zagadnień. W magiczną podróż do afrykańskiej dżungli zabrał młodzież nauczyciel języka angielskiego – pan Adam Kunysz, wieloletni wykładowca literatury angielskiej i amerykańskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu. Nad projektem czuwały polonistki, pani Marzena Jarzyna i pani Anna Niedźwiedź.

Jądro ciemności ( ang. Heart of Darkness dosł. 'serce ciemności’), po raz pierwszy opublikowane w1899 roku w Blackwood Magazine, w formie książkowej pojawiło się w roku 1902. Opowiadanie uważane jest za jedno z najważniejszych dzieł w dorobku pisarza. Zajmuje centralne miejsce wśród kanonu angielskiej literatury. Publikacja doczekała się adaptacji filmowej i stała się inspiracją dla innych twórców.

Na łączonej lekcji młodzież miała okazję wysłuchać wykładu w języku angielskim, przeczytać i zinterpretować najważniejsze problemy poruszane w książce takie jak: kolonializm, analiza ludzkiej psychiki, podróż do piekieł, związek natury z cywilizacją, władza oraz zło. Prowadzący omówił również konwencję impresjonistyczną opowiadania, ciekawą narrację, zagadnienia tolerancji oraz uniwersalizm i ponadczasowość utworu. „Jądro ciemności” to wnętrze Czarnego Lądu (Afryki), świata obcego i dzikiego, a w wymiarze symbolicznym i uniwersalnym – mroczne zakamarki ludzkiej duszy, które pod pozorem cywilizacyjnej ogłady kryją pokłady zła i barbarzyństwa.