Giełda podręczników

W minioną środę, 15 września, z inicjatywy Sejmiku Uczniowskiego, odbyła się Giełda Podręczników.

W szkolnej altance spotkali się ci, którzy chcieli oddać swoje podręczniki i ci, którzy planowali je pozyskać dla siebie. Przy okazji też mogli się wymienić spostrzeżeniami i uwagami na temat przekazywanych materiałów, np. na to warto zwrócić uwagę, tu jest ciekawe rozwiązanie, a za to nawet się nie bierz, bo niewarto. Nie tylko pierwszoklasiści mogli dostać, poza książkami, cenne rady, ale też i pozostałe roczniki. Uczniowie trzecich klas maturalnych natomiast  nie mogli się podzielić wszystkimi swymi podręcznikami, gdyż ci, którzy idą za nimi realizują już inny program. Ale opracowania, zbiorki zadań czy nawet repetytoria jeszcze się młodszym przydadzą.

Ta podręcznikowa wymiana jest cenną inicjatywą, która pozwala tworzyć nowe relacje.