“Dziewczyny na politechniki!” & “Dziewczyny do ścisłych!”

Kampania „Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych!” to innowacyjny projekt, który od 2006 roku skutecznie promuje kierunki techniczne, inżynierskie i ścisłe wśród młodych kobiet w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Organizowana od 16 lat we współpracy z Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), uczelniami technicznymi i wydziałami ścisłymi z całej Polski.

Jej główne cele to zwiększenie liczby absolwentek kierunków technicznych i ścisłych, wzrost innowacyjności kraju poprzez angażowanie młodych specjalistek w obszarze STEM, przełamywanie stereotypów płciowych na rynku pracy oraz pokazywanie dziewczynom różnorodnych ścieżek kariery zawodowej.

Już w marcu i kwietniu zapraszamy do udziału w wydarzeniach Dziewczyny na politechniki! Dziewczyny do ścisłych! organizowanych w ramach Dni Otwartych uczelni partnerskich kampanii. W trakcie tych wydarzeń osoby uczestniczące będą miały okazję dowiedzieć się więcej o kobiecej perspektywie w dziedzinie nauk ścisłych, technologii oraz inżynierii. Naszym celem jest przekazywanie inspirujących informacji oraz zachęcanie młodych ludzi, zwłaszcza dziewcząt, do podjęcia studiów w obszarze STEM.

Szczegółowe info na temat edycji 2023: www.dziewczynynapolitechniki.pl