Analiza wyników matury 2021 w Hetmanie!

Na stronie OKE w Krakowie podane zostały wyniki matur w szkołach, znajdujących się w województwach: lubelskim, małopolskim i podkarpackim. Z danych można odczytać informacje na temat liczby osób zdających egzamin na odpowiednim poziomie, jak również uzyskane średnie. Dotyczy to arkuszy standardowych. Średnie podaje się w przypadku, gdy w szkole, z danego przedmiotu zdawało egzamin co najmniej 10 uczniów. Jeśli chodzi o naszego „Hetmana”, wyniki uzyskane przez tegorocznych Maturzystów, tradycyjnie należą do najwyższych w wymienionych trzech województwach. Aby stwierdzić  jak pięknie zdała młodzież naszej szkoły, wystarczy spojrzeć na tabelę średnich wyników w „Hetmanie” i w Polsce (podane w procentach), zarówno z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

przedmiot (poziom) Hetman Polska
j. polski (P) 66 55
j. angielski (P) 96 76
matematyka (P) 90 56
j. polski (R) 61 49
j. angielski (R) 79 65
matematyka (R) 54 31
biologia (R) 58 33
chemia (R) 61 35
fizyka (R) 48 37
informatyka (R) 44 38
historia (R) 69 37
WOS (R) 71 28
geografia (R) 72 33

 

Jak widać, ze wszystkich przedmiotów, z których zdawało w „Hetmanie” co najmniej 10% Maturzystów, wyniki były zdecydowanie wyższe od średnich krajowych. Warto również podkreślić, jak duży odsetek uczniów pisało na poziomie rozszerzonym  takie przedmioty jak: język angielski (96%), matematyka (71%), chemia (43%), biologia (40%), język polski (23%),  fizyka (21%), informatyka (15%), historia, WOS (13%),  geografia (11%).  Również w tym roku okazało się, że spośród 22 maturzystów ze wszystkich tarnobrzeskich liceów, zdających na egzaminie informatykę, aż 12 osób to uczniowie naszego liceum.

Jeszcze raz wielkie gratulacje dla tegorocznych Maturzystów oraz ich Nauczycieli! (PD)