1Planet4All – Razem dla klimatu!

Zmiana klimatu to nasze wyzwanie!

1Planet4All to międzynarodowy program edukacji globalnej, który kładzie szczególny nacisk na edukację klimatyczną z elementami medialnymi. Realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w latach 2020-2023, we współpracy z organizacjami z jedenastu innych państw Unii Europejskiej. Grupa uczniów i uczennic z klasy 1b zadeklarowała chęć podjęcia klimatyczno – dziennikarskiego wyzwania. W ramach projektu młodzież założy Klimatyczną Redakcję Szkolną, której zadaniem będzie opracowanie materiału, np. artykułu lub krótkiego filmiku, na temat wpływu zmiany klimatu na lokalne środowisko i społeczność. Aby opracować taki materiał, redakcja będzie wyszukiwać informacje, prowadzić wywiady, szukać różnych badań. Na sam koniec programu, redakcja opublikuje swój materiał na stronie szkoły, na którym zaprezentuje swoje osiągnięcia.

RAZEM DLA KLIMATU! ALE DLACZEGO?
Zmiana klimatu nie jest już zjawiskiem abstrakcyjnym, który dotyka odległe miejsca. Dzieje się tu i teraz.  Mamy wpływ na jej postępowanie i odczuwamy jej konsekwencje. Jesteśmy częścią świata opartego na współzależnościach, dlatego nie możemy biernie czekać i musimy działać razem.  W tym celu chcemy budować świadome klimatycznie społeczności, czyli takie, które wiedzą, czym jest zmiana klimatu, dostrzegają jej skutki i znają możliwości działania na rzecz ochrony klimatu.

W kolejnych tygodniach członkowie i członkinie redakcji będą mogli wziąć udział w warsztatach i mentoringu (pierwsze spotkania już w marcu), ale przede wszystkim zaczną samodzielną pracę badawczą, której celem będzie wychwycenie, jak zmiana klimatu wpływa na lokalną społeczność lub środowisko, bądź też, jak nasze działania wpływają na zmianę klimatu.

1Planet4All – Razem dla klimatu! jest częścią programu DEAR (ang. The European Commision’s Development Education  and Awareness Raising Programme), który wspiera projekty angażujące społeczeństwo Unii Europejskiej w globalne zagadnienia rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego.