Dzień Praw Dziecka

Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie” – pisał Janusz Korczak

Myśl ta była inspiracją dla twórców Konwencji o Prawach Dziecka, zwaną Światową Konstytucją o Prawach Dziecka, która została uchwalona 20 listopada 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. W celu upamiętnienia tej daty Sejm Polski ustanowił 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Dorośli ludzie powinni traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw. Ludzkość powinna dać dzieciom to, co ma najlepsze.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach internetowych:

https://unicef.pl/

https://unicef.pl/co-robimy/prawa-dziecka

https://www.policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst-1/31370,Miedzynarodowy-Dzien-Praw-Dziecka.html

Sejmik Uczniowski 🙂