Matura 2020 – najwyższa jakość pracy Hetmana!

We wtorek, 11 sierpnia, dowiedzieliśmy się, jak poszło tegorocznym maturzystom podczas czerwcowego egzaminu dojrzałości. Z wielką radością przyjęliśmy fakt, że nasi uczniowie podtrzymali tradycję szkoły i w komplecie zdali maturę. Hetman ponownie pokazał najwyższą jakość! Tym samym, również w tym roku, nie musimy organizować sesji poprawkowej. Jak się okazuje, nie jest to oczywiste, nawet dla najlepszych szkół. W województwie podkarpackim jesteśmy drugim co do wielkości liceum, w którym zdawalność wyniosła 100%!. W Hetmanie nie chodzi jednak tylko o to, aby uczniowie zdali egzamin, ale by zdali go bardzo dobrze. Nie inaczej było w tym roku. Wyniki, jakie uzyskali tegoroczni absolwenci, są imponujące. Z każdego przedmiotu średnie naszych maturzystów przewyższają średnie krajowe o bardzo wiele punktów procentowych. Po wynikach konkretnych uczniów już wiadomo, że wielu z nich dostanie się bez najmniejszego problemu na uczelnie medyczne i inne prestiżowe szkoły wyższe w Polsce oraz poza nią.

Bardzo cieszy nas to, że w naszym liceum średnia liczba przedmiotów zdawanych przez maturzystę na poziomie rozszerzonym należy do najwyższych w kraju. Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, iż do egzaminu z informatyki przystąpiło 20. uczniów spośród 81, czyli co czwarty zdający. To, jeśli chodzi o licea ogólnokształcące, ewenement w skali województwa podkarpackiego. Tym bardziej, że w naszej szkole nie ma profilu, w którego nazwie występuje coś ,,informatycznego”. Mimo to, na 34 maturzystów ze wszystkich tarnobrzeskich szkół, którzy wybrali informatykę, aż 20 zdawało przy Dominikańskiej 7 i co najważniejsze – z wysokim rezultatem. To pokazuje, że nie warto dzisiaj przywiązywać wagi do tzw. profili klas, ale skupiać się na konkretnych przedmiotach i odpowiednim poziomie ich nauczania. Wiele osób zastanawia się, jak to się dzieje, że co roku w Hetmanie są takie piękne wyniki maturalne. Odpowiedź nie wydaje się być trudna. To wspaniała kadra nauczycielska, dobry system przygotowań w całym trzyletnim cyklu, nieograniczający się jedynie do tradycyjnych lekcji, oraz uczniowie chętni do współpracy, zaangażowani w proces kształcenia. Gratulujemy wszystkim Wam, Drodzy Maturzyści, uzyskanych wyników i życzymy, abyście w dalszym życiu realizowali swoje plany i marzenia, a w przyszłości zdawali każdy egzamin co najmniej tak, jak ten maturalny. Dziękujemy też Nauczycielom za włożony trud, poświęcenie i profesjonalizm.

Poniżej przedstawiamy średnie wyniki w kraju oraz w naszym liceum (w procentach), jakie uczniowie uzyskali z danego przedmiotu, na odpowiednim poziomie. Uwzględniliśmy jedynie te przedmioty, do zdawania których przystąpiło co najmniej pięciu uczniów.

Przedmiot Polska Podkarpacie M.Tarnobrzeg Hetman
Język polski P 52 52 49 62
Matematyka P 52 54 56 80
Język angielski P 71 69 70 92
Język polski R 57 58 67 78
Matematyka R 34 34 35 63
Język angielski R 56 52 52 75
Biologia R 43 43 46 66
Chemia R 38 37 31 61
Fizyka R 34 33 27 55
Geografia R 21 19 18 53
Informatyka R 29 24 40 46
Historia R 33 31 38 61
WOS R 29 28 35 55